Islam, Society, and Politics in Central Asia

Islam, Society, and Politics in Central Asia
University of Pittsburgh | English | 2017 | ISBN-10: 0822964279 | 392 pages

کتابی از پائولین جونز که در 30 می 2017 توسط انتشارات دانشگاه پیتسبورگ در 392 صفحه به چاپ رسیده است. “اسلام، جامعه و سیاست در آسیای مرکزی” موضوعاتی را مطرح می کند که دغدغه و نگرانی های مهمی برای دانشمندان و سیاست گذاران دارند. این تلاش بین رشته ای، دانش پژوهشی بسیار ضروری درباره اسلام را که بر اساس کارهای میدانی محسوب شده است، فراهم می کند. در حال انجام این کار، یک زمینه قدرتمند برای مبادله دانش درخصوص واقعیت های منطقه است.

مطالب مرتبط