عناوین پیشنهادی برای پایان‌نامه‌های رشته MBA

🖋 تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی …)
🖋 بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
🖋 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان
🖋 بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی
🖋 مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان
🖋 ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان …)
🖋 طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات
🖋 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل
🖋 بررسی رابطه رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها
🖋 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان
🖋مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری
🖋 مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی
🖋 بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان
🖋بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد سازمان از انعطاف پذیری (عملياتي، مالي، ساختاري و تكنولوژيكي) مورد صنعت …
🖋 مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان …
🖋مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
🖋 بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمين کنندگان (صنعت …)
🖋 بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS
🖋طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان
🖋 مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان
🖋 شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی
🖋 بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر …
🖋 بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت …
🖋 رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان آموزش وپرورش شهر …
🖋 رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر …
🖋 بررسي رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان …
🖋 بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی
🖋 مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی
🖋 تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان
🖋 تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
🖋 تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان
🖋 تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی
🖋 تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان
🖋تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
🖋تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان
🖋 ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
🖋بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان
🖋 تدوین استراتژی کارآفرینی (موردی …)
🖋ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)
🖋 شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان … (با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا …)
🖋طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران
🖋تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان
🖋 بررسی موانع و راهکارهای پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان …
🖋بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….
🖋 تاثير رهبری تحول آفرین و ساختار سازمان
🖋تاثير رهبری تحول آفرین و خلاقيت سازماني
🖋رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
🖋رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
🖋ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC و TOPSIS

مطالب مرتبط