تازه های سایت همیار

مقاله بیس با عنوان مهارت های نرم رهبری مدیر که بر عملکرد تاثیر می گذارد ()
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی صنایع باعنوان مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از روش ماشین بردار تصمیم بهبودیافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد داده‌کاوی
پایان نامه در رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی مقایسه رضایت مندی شغلی در سازمان آموزش و پرورش
مقاله علمی و پژوهشی در رشته روانشناسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر کاهش طرحواره‌های ناسازگار در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن
ترجمه پایان نامه مدیریت دولتی با عنوان چالش های پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در سازمان های بزرگ
مقاله علمی و پژوهشی در رشته باستان شناسی با عنوان برهم‌کنش انسان و محیط تحلیل فضایی- محیطی محوطه‌های دوره‌ی نوسنگی تا عصر مفرغ بخش لاران، استان چهارمحال و بختیاری
مقاله بیس با عنوان عملکرد شناختی و موفقیت تحصیلی ()
مقاله مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی ساز و کار انتقال ریسک بین بازارهای ارز، مسکن و سهام اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک ارزش در معرض خطر
مقاله علمی و پژوهشی در رشته حقوق خصوصی با عنوان اثر رد تعهد به نفع ثالث بر اعتبار قرارداد
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مدیریت دولتی با عنوان طراحی الگوی مدیریت عملکرد برای سازمان‌های دولتی
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی با عنوان ارزیابی اثربخشی کانال های اطلاع رسانی وتفهیم استراتژی ها به کارکنان
مقاله بیس در رشته مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته روانشناسی با عنوان ساخت ، هنجاریابی واعتباریابی آزمون بشرا (سنجش بازداری شناختی )
مقاله علمی پژوهشی با عنوان بررسی شاخص های تاثیر گذار بر موفقیت راهکارهای خدمات بانکداری نوین از دید مدیران و نخبگان بانک انصار
پرسشنامه سنجش میزان افسردگی
مقاله بیس رشته روانشناسی
پایان نامه مدیریت صنعتی با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق
مقاله لاتین رشته حسابداری
مقاله لاتین با موضوع یادگیری سازمانی
پایان نامه حسابداری مدیریت مالی با عنوان بررسي تاثير اهرم بدهي عملياتي بر بازده آتي حقوق صاحبان سهام شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
مقاله بیس رشته مدیریت دولتی
مقاله بیس رشته مدیریت با عنوان انتخاب تامین کننده تحت ریسک شکست، کمیت و تخفیف حجم معاملات
پایان نامه در رشته جامعه شناسی با عنوان جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )
مقاله بیس رشته مدیریت با موضوع یادگیری سازمانی
مقاله علمی و پژوهشی با عنوان نقش نیمرخ شخصیت کارآفرینانه و عوامل انگیزشی در توسعۀ قصد کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی در دانشگاه‌های غرب کشور
پایان نامه مدیریت بازرگانی با عنوان پیش نیاز ها والزامات صنعت بیمه ایران برای پیوستن به WTO
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مدیریت بازرگانی با عنوان نقش هوش فرهنگی در ارتقای هوشمندی رقابتی
مقاله بیس مدیریت بازرگانی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی شیمی با عنوان مطالعه رفتار جذب سامانه‌های رقیق پلیمری بر پایه پلی‌اکریل‌آمید سولفونه در بهبود بازیافت نفت
مقاله بیس مدیریت بازرگانی
مقاله بیس رشته روانشناسی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی صنایع با عنوان ارائۀ مدل تلفیقی IAHP/DEA به منظور ارزیابی پیمانکاران صنایع ساخت‌وساز با وجود داده‌های نادقیق
پایان نامه در رشته معماری و سازه ای فلزی و پل
مقاله علمی و پژوهشی در رشته علوم اقتصادی با عنوان ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران رهیافت SVAR پساکینزی
پایان نامه در رشته مدیریت امور فرهنگی با عنوان نیاز سنجی فرهنگی دانش آموزان پسر دوره متوسطه منطقه شهر تهران
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مدیریت با عنوان بررسی تأثیر مربیگری سازمانی بر رفتارهای غیرمولد فردی در محیط کار نقش میانجی جو سازمانی مثبت
مقاله بیس مدیریت
مقاله علمی و پژوهشی در رشته حقوق با عنوان ماهیت تعهد ایمنی و کاربرد آن در مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مدیریت دولتی با عنوان طراحی مدلی برای خط‌‎مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزۀ گردشگری کشور
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مدیریت بازرگانی با عنوان طراحی مدل مفهومی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی از منظر نظام اسلامی
مقاله بیس مدیریت
پایان نامه رشته مدیریت دولتی با عنوان بررسی عوامل موثر بر ایجاد مطالبات معوق بانکی وارایه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن در بانک سپه
مقاله علمی و پژوهشی در رشته حقوق با عنوان حل و فصل اختلافات در ساختار تأمین مالی پروژه با تأکید بر یکپارچگی قراردادی
پایان نامه در رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی ارتباط سودتقسیمی با بازده تحقق یافته
مقاله بیس با موضوع مدیریت دانش
مقاله در رشته جغرافیا شهری با عنوان تحلیل الگوی گسترش فیزیکی شهر خرم‌آباد با استفاده از مدل‌های آنتروپی شانون و هلدرن و تعیین جهات بهینۀ گسترش آن با استفاده از مدل AHP
پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی
پرسشنامه رهبری معنوی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته اقتصاد شهری با عنوان بررسی علل اقتصادی حاشیه‌نشینی با استفاده از اثر درمان
مقاله بیس با عنوان نقش استراتژیک میان مدیران منابع انسانی و ویژگی های شغلی و سازمانی مربوط به منابع انسانی()
پایان نامه بررسی رابطه بین هوش عاطفی با سبک رهبری استراتژیک مدیران
مقاله علمی و پژوهشی در رشته روانشناسی با عنوان مقایسۀ توانمندی‌های مثبت شخصیتی در کارکنان دارای سبک‌های متفاوت مقابله با استرس شغلی
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی عوامل موثر بر روی رابطه رضایت و وفاداری مشتریان محصولات سریع المصرف
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی صنایع با عنوان الگوریتم انجماد تدریجی چندهدفه جهت مسئلۀ هم‌زمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه و تخصیص نیروی انسانی
مقاله لاتین با موضوع درباره یادگیری سازمانی
مقاله علمی پژوهشی در رشته مدیریت بازرگانی باعنوان طراحی مدل ساختاری احساس گناه مصرف‌کننده جهت پیش‌بینی رفتارهای خرید در آینده
مقاله علمی و پژوهشی در رشته بازاریابی با عنوان مدلسازی تاثیرات تصویر مطلوب از سازمان بر مصرف کنندگان در بخش خدمات
پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر ، هوش مصنوعی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی صنایع با عنوان مدیریت پایدار زباله‌های جامد شهری با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی کسری تصادفی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته روانشناسی با عنوان اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش میزان مشارکت بیماران ام اس در فعالیت‌های ورزشی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مکانیک با عنوان ارزیابی تجربی روش های انتقال حرارت معکوس
پایان نامه رشته مهندسی کامپیوتر
مقاله بیس با موضوع مدیریت دولتی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته علوم اقتصادی با عنوان درونزایی در برآورد مدل کار کودک با داده‌های سانسورشده؛ با بکارگیری مدل توبیت با متغیر ابزاری
مقاله علمی و پژوهشی در رشته بازاریابی عنوان متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری
پایان نامه در رشته مدیریتA گرایش MIS با عنوان بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر نقش تمایل استفاده از اینترنت
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مدیریت آموزشی با عنوان نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپندارة تحصیلی در اشتیاق تحصیلی در دانش ‏آموزان پایة پنجم و ششم ابتدایی
مقاله علمی و پژوهشی در رشته علوم اقتصادی با عنوان بررسی عوامل سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر شاخص سلامت روان
پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی با عنوان بررسی ارتباط سودتقسیمی با بازده تحقق یافته
مقاله بیس در رشته مدیریت
مقاله علمی و پژوهشی در رشته مدیریت بازرگانی با عنوان تبیین خرید وسواسی بر اساس عوامل روان‌شناختی، محیطی، مادی‌گرایی و استفاده از کارت‌های اعتباری
پایان نامه رشته مدیریت اجرایی باعنوان بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک
مقاله علمی و پژوهشی در رشته روانشناسی با عنوان نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه
مقاله علمی و پژوهشی در رشته فقه و حقوق با عنوان همطرازی ولایت پدر و جدّ پدری در ترازوی قواعد اصولی
پایان نامه با موضو ع بررسی موانع توانمند سازی منابع انسانی در سازمان رجا
مقاله لاتین با موضوع یادگیری سازمانی