فصلنامه آبادی شماره 82-81 (پاییز و زمستان 1397)

سخن مدیر مسئول/ محمدسعید ایزدی
سرمقاله/ منا عرفانیان سلیم

گفت و گو
گفتگو با سیدمحسن حبیبی/الهه رضایی

مقاله‌ها

طرح تفصیلی برای مرکز تاریخی فرارا (کارلوچزاری)

چالش‌های مرمت و طراحی شهری منطقه تاریخی شیراز در دهه‌های اخیر – ناصر بنیادی
اخلاق حفاظت از دوران ریگل تاکنون – یوکایوکیلهتو
– نقش سرمایه اجتماعی در احیای محدوده‌های تاریخی شهرها و روستاها محمداکبرپور، الهه رضایی
گزارش
مدیریت یکپارچه میراث جهانی شهر تاریخی یزد -محمدحسن طالبیان، فیروزه سالاری
داستان تجدید حیات روستای تاریخی اصفهک -فرامز پارسی
معرفی تجربه بازنگری طرح تفصیلی منطقه تاریخی ـ فرهنگی شیراز (1387-1394) محمدشیخی، آرش فضلی شمس آبادی
ضرورت شکل‌گیری و فعالیت‌های کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش (کمیته فنی شماره 3 شورا‌عالی شهرسازی و معماری ایران) – فرزانه صادق مالواجرد، بهاره اله دادی، لیلی نجمی‌پور، نفسیه سنایی
مجموعه اقدامات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در راستای حفاظت و باززنده‌سازی محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی -محمدمهدی نوروزیان، میثم دقتی نجد
مروری برسیر تکوین اسناد بین‌المللی در زمینه حفاظت از بافت‌ها و شهرهای تاریخی -محمدمهدی نوروزیان، میثم دقتی
میزگرد
معرفی تجربه بازار تبریز به عنوان پروژه نمونه موفق جهانی -وهاب‌زاده، بهشتی، تقی‌زاده، عمرانی، اسماعیلی
معرفی رویداد
برنامه آقاخان برای شهرهای تاریخی
نشست تخصصی
بازآفرینی کارخانه ریسباف اصفهان، گامی در راستای بازخوانی اندیشه ایران شهری
فراخوان مسابقه طراحی میدان شهر فردوس