موضوعات پايان نامه رشته مديريت صنعتي

ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان…
• -طراحی مدل ارزیابی عملکرد تلفیقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی FDEA و کارت امتیازی متوازن BSC در سازمان…
• -طراحی مدل بهینه کنترل استراتژی، رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تاپسیس فازی (BSC,FTOPSIS)
• مدل جایگزینی موجودی با استفاده از برنامه ریزی عینی فازی ( FAHP )
• مدل سازی مسئله مکان یابی شعب بانک
• طراح مدل انتخاب تامين كننده و تعيين ميزان سفارش با استفاده از برنامه ریزی پویا
• طراحی مدلي جهت شناسایی و رتبه بندي ريسك در پروژه ها
• امکانسنجی پياده سازي سيستمهاي اطلاعاتي يكپارچه در سازمان
• مديريت كيفيت زنجيره تامين (SCQM) در صنعت …
• استفاده از مدل زنجيره ماركوف خاكستري در پیش بینی تقاضا (برق، گاز و …)
• بالانس خطوط مونتاژ چند محصولي با استفاده از مدل ریاضی
• انتخاب سيستم برنامه‎ريزي منابع سازمان با الگوی فراابتکاری الگوریتم مورچه
• استفاده از سیستم خبره فازی جهت حل مسئله مكان يابي مسيريابي
• بهبود عملكرد پروژه با استفاده از مهندسي ارزش با AHP فازي
• سيستم هاي سفارش دهي كنترل موجودي با استفاده از مدل هاي فازي
• شناسایی و رتبه بندی عوامل كليدي موفقيت مديريت كيفيت زنجيره‎ي تامين
• تدوين استراتژي تحقيق و توسعه
• سنجش توان رقابتي … با استفاده از شبكه هاي بيزين
• ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره خاکستری
• امکانسنجی پياده سازي مديريت فرآيند در سازمان
• طراحی مدلی جهت مسيريابي موجودي ها در زنجيره تامين
• طراحی مدل برنامه ريزي يكپارچه تامين ، توليد و توزيع زنجيره تامين
• -ارزیابی عملکرد با مدل تلفیقی BSC , AHP
• -ارزیابی و مدیریت پروژه ها با استفاده از کشف دانش و داده کاوی
• -طراحی نظام جامع عملکرد … با کارت امتیازی متوازن BSC
• -طراحی نظام جامع عملکرد سازمان با مدل تعالی سازمانی EFQM
• -طراحی نظام جامع عملکرد سازمان با رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی سازمانی ,EFQM,BSC
• -ارزیابی عملکرد، تحلیل کارایی و اندازه گیری بهره وری با رویکرد تلفیقی BSC,DEA
• -ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP
• -ارائه مدل بهینه انتقال تکنولوژی (مطالعه موردی صنعت …)
• -شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی سازمانی در …
• بررسی نقش و ارائه مدل روند تاثیر شش سیگمای ناب در بهبود و افزایش کیفیت محصولات …
• بررسی نقش و ارائه مدل روند تاثیر شش سیگمای ناب در بهبود و افزایش کیفیت مدیریت بحران …
• استفاده از تکنیک شش سیگما و تفکر ناب در مدیریت بحران شرکت …
• استفاده ازتکنیک های مدیریت کیفیت در میزان تولید شرکت …
• ارائه مدل مقایسه ایی میزان تاثیر تکنیک های مختلف مدیریت کیفیت بر مدیریت بحران شرکت …
• ارائه مدل کاربردی استفاده ازتکنیک های مدیریت کیفیت در مدیریت بحران شرکت …
• ارائه مدل کاربردی استفاده ازتکنیک های شش سیگما و تفکر ناب در مدیریت بحران شرکت …
• -بررسی مزیت نسبی در صنعت…
• -ارائه مدل هاي تصميم گيري چند معياره Fuzzy TOPSIS و Fuzzy AHP براي تعیین صلاحيت و ارزیابی پيمانكاران و مقايسه نتايج آنها
• -طراحی مدلی جهت محاسبه ارزش عمر مشتري در سيستمهاي مديريت ارتباط با مشتري با رویکرد داده کاوی
• -طراحی مدل بهینه جهت ارزیابی و رتبه بندي تامين كنندگان با استفاده از تكنيك هاي (TOPSIS , ELECTRI, PROMATI)
• – طراحی مدل بهینه جهت ارزیابی و رتبه بندي تامين كنندگان با رويكرد الگوريتم ژنتيك
• -ارائه مدلی جهت سنجش کیفیت خدمات سازمان ها (مدل تلفیقی برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی GP,AHP) موردی بنیاد مستضعفان
• -طراحی مدل ترکیبی (برنامه ریزی آرمانی و تحلیل سلسله مراتبی GP,AHP) جهت سنجش ساختار سیستم های کنترل کیفیت
• – سنجش كيفيت خدمات الكترونيك با استفاده از مدل ای-کوال (موردی بانک
• – سنجش كيفيت خدمات با استفاده از مدل سرو-کوال (موردی
• -ارزیابی عملکرد … با رویکرد عارضه یابی سازمانی
• -ارزيابي اثر بخشي مديريت زنجيره تامين از طريق بكارگيري كارت امتياز متوازن
• -كاربرد داده كاوي در طراحي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (BPR)
• -داده كاوي براي مديريت ارتباط با مشتري در …
• -طراحی مدل بهینه مشتری مداری در …
• -طراحی مدلی جهت انتخاب بهینه تکنولوژی در … با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری (AHP,TOPSIS,DEA)
• -تحلیل ریسک اعتباری و طراحی بهینه مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک با استفاده از مدل شبکه عصبی و رگرسیون لوجیت
• -مکانیابی بهینه شعب بانک یا …. (با استفاده از متد AHP، VIKOR، DEA و فازی TOPSIS ، AHP)
• -شناسایی و رتبه بندی ریسک پیاده سازی پروژه CRM
• – بررسي آمادگي سازمان… براي پياده‌سازي مديريت ارتباط با مشتري (CRM) با استفاده از تحليل عاملي و AHP گروهي و منطق فازي
• -مدلي جهت ارزيابي اثر بخشي مديريت ارتباط با مشتري در بنگاه هاي ايراني
• -نقش مديريت روابط با مشتري (CRM) در كسب مزيت رقابتي بازارهاي خدماتي
• -ارائه مدلي جهت انتخاب يك سيستم ERP مناسب با استفاده از رويكرد AHP فازي
• -ارزيابي عملكرد كيفيتي سازمان …. بر اساس مدل EFQM با استفاده از تكنيك تحليل سلسله مراتبي
• – تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای EFQM,BSC,AHP
• -پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندها در …
• -شناسايي و تحليل ريسكهاي زنجيره تامين در چارچوب تصميم گيري چند معياره فازي
• -انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم اجتماع پرندگان
• -طراحی مدلی جهت بهینه سازی سرمایه گذاری با استفاده از الگوی اجتماع پرندگان
• -خوشه بندی مشتریان بانک با ارزش هرم مشتری (داده کاوی)
• -داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
• -پیش بینی (قیمت سهام، نرخ تورم و …) با استفاده از داده کاوی و مقایسه با شبکه عصبی و …
• -انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از تکنیک داده کاوی
• -انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
• -انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک
• -ارائه مدل تلفیقی مدیریت دانش و داده کاوی جهت مدیریت بهینه ارتباط با مشتری
• -طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی (DEA-neural network) جهت ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها
• -طراحی مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP-DEA) جهت ارزیابی عملکرد، اندازه گیری کارایی و رتبه بندی واحدها
• -ارائه مدل تلفیقی ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی با ترکیب روش های پارامتریک (SFA,COLS) و ناپارامتریک (DEA) با کمک روش تحلیل مولفه های اصلی (PCA)
• -طراحی مدلی مبتنی بر ریسک و بازده جهت ارزیابی عملکرد وکارایی
• -طراحي سيستم تلفيقی مهندسي ارزش و هزينه يابي هدف جهت بهینه سازی فرآیندها
• -کاربرد رويكرد داده كاوي در مديريت بر اطلاعات مشتري در مديريت زنجيره تأمين
• – بررسی نقش داده کاوی در مدیریت دانش سازمان
• -طراحي مدل ارزيابي عملکرد و كارايي بوسيله مدل تركيبي تحلیل پوششی داده ها DEA‏‎ و برنامه ريزي آرماني‎‏ GP ‏‎
• -استفاده از مدل SCOR (مرجع عملیات زنجیره تامین) جهت بهینه سازی زنجیره تامین
• -تدوین استراتژی بهینه با مدل تلفیقی SWOT و فرآیند تحلیل شبکه ای ANP
• -شناسایی و رتبه بندی قابلیت های تولید چابک در صنعت … با (متدهای MADM و فازی و تلفیقی و …)
• – برآورد تقاضاي نهايي (انرژی، سیمان، برق، آب، …) با بكارگيري مدل ارزيابي تقاضاي …
• -پيشبيني تقاضاي (انرژی، سیمان، برق، آب، …) با استفاده از مدل MAED
-موضوعات پیشنهادی زنجیره تامین :
• 1-طراحی مدل تلفیقی جهت ارزیابی تامین کنندگان در زنجیره تامین (مدلهای : تحلیل سلسله مراتبی AHP، آنالیز رابطه ای خاکستری GRA و برنامه ریزی آرمانی GP)
• 2-بهینه سازی زنجیره تامین با الگوریتم ژنتیک
• 3- بهینه سازی زنجیره تامین با استفاده از داده کاوی (data mining)
• 4-رتبه بندی تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (معمولی و فازی نظیر : AHP و FAHP، TOPSIS و FTOPSIS، PROMATI، ELECTRI) و گزینش مدل بهینه بر اساس روشهای ) COPLAND , BORDA و ميانگين گيري (
• 5-اندازه گیری و سنجش چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، تحلیل سلسله مراتبی فازی و رویکرد ماتریسی
• 6-تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین (با رویکرد ماتریس SOWT و تحلیل پویایی سیستم ها)
• 7-بهینه سازی زنجیره تامین با رویکرد موجودی و توزیع غیرمتمرکز
• 8-طراحی مدل مفهومی مدیریت زنجیره تامین چابک با بررسی مولفه های تاثیرگذار
• 9-طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی زنجیره های تامین (تحلیل عاملی، تحلیل ساختاری، DEA و …)
• 10- ارائه يك مدل شبكه عصبي جهت پيش بيني تقاضا در زنجيره تامين با رويكرد داده كاوي
• – مقایسه روش تلفیقی عصبی –فازی با روش های اقتصادسنجی در پیش بینی تقاضا و انتخاب روش بهینه
• – مقایسه روش تلفیقی عصبی –فازی با روش های سری زمانی و آریما در پیش بینی تقاضا و انتخاب روش بهینه
• -بهینه سازی سود در زنجیره تامین با درنظر گرفتن محدودیت های موجود با استفاده از برنامه ریزی آرمانی (GP)
• -استفاده از روش الگوریتم ژنتیک جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
• -طراحی شبکه (توليد، ذخيره سازي، حمل و نقل) و برنامه ریزی بهینه تقاضای زنجیره تامین
• -کاربرد روش های شبکه عصبی و منطق فازی در بهینه سازی مدیریت زنجیره تامین
• – مقايسة روشهاي خطي سنتي و مدلهای تلفیقی عصبی فازی در پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
• -استفاده از روش تكنيكهاي يادگيري ماشين جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین
• -بسط الگوی داده کاوی در پیش بینی تقاضا
• -بسط مدل تلفیقی طراحی شده در این تحقیق (عصبی-فازی) در رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین و آزمون کارایی آن
• -استفاده از منطق فازی در مدل جامع SCOR جهت بهینه سازی زنجیره تامین
• -بهینه سازی زمان تحویل قطعات در زنجیره تامین با مدل تلفیقی طراحی شده این تحقیق(عصبی-فازی) و آزمون کارایی آن
• -بسط مدل تلفیقی طراحی شده در این تحقیق (عصبی-فازی) در اولویت بندی بازارهای هدف در زنجیره تامین و آزمون کارایی آن
• – طراحی مدل بهینه ارزیابی زنجیره تامین با تلفیق مدل مرجع عمليات زنجيره تامين(SCOR) و مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
• -ارزيابي زنجيره تامين شركت … بمنظور بكارگيري سيستمهاي پيشرفته برنامه ريزي و اشتراك اطلاعات با مدل SCOR
• -ارزيابي اثر بخشي مديريت زنجيره تامين با استفاده از مدل كارت امتيازی متوازن (BSC) در شرکت یا سازمان …
• -ارزيابي اثر بخشي مديريت زنجيره تامين با استفاده از مدل كارت امتيازی متوازن فازی در شرکت یا سازمان …
• -طراحي مدلی جهت بهینه سازی كانال توزيع در زنجیره تامین …
• -طراحي شبكه توزيع بهینه در زنجيره تامين با استفاده از رويكرد برنامه ريزي فازي آرماني
• -طراحی مدل چندهدفه فازي براي تخصيص بهینه سفارشات خريد به تامين كنندگان در يك زنجيره تامين
• -طراحی یک مدل تلفیقی برای ارزیابی عملکرد تامین کنندگان و تخصیص سفارش ها با استفاده از مدل های تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریاضی چندهدفه
• -بررسی تاثیر مستقیم و غیر مستقیم یکپارچه سازی زنجیره تامین بر عملکرد سازمان ها
• -بررسی رابطه تحلیل های بازار و عملکردزنجیره تامین با مدل scor
• -موضوعات پیشنهادی مدیریت دانش (از مقالات بیس) :
• -بررسی رابطه مدیریت دانش (قابلیت های زیرساختی و استراتژی های کسب و کار) و عملکرد شرکتها (2011)
• -بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد شرکتها (2010)
• -مدیریت دانش زنجیره تامین (2010)
• -بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی (2010)
• بررسی رابطه مدیریت دانش با ساختار سازمانی
• -طراحی و تدوین مدلی جهت ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در سازمان (2009)
• -رابطه مدیریت دانش و عملکرد سازمانی و عملیاتی (2009)
• -بررسی نقش قابلیت های مدیریت دانش در رابطه بین استراتژی های منابع انسانی و عملکرد نوآوری سازمان (2009)
• -شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت دانش
• -ارزیابی عملکرد مدیریت دانش با استفاده از AHP یا ANP (2009)
• -شناسایی و رتبه بندی شاخص های موفقیت اجرای مدیریت دانش سازمان با استفاده از مدل PLS (2010)
• ابزارهای مدیریت دانش، ارتباطات داخلی سازمان، نوآوری و عملکرد شرکتها (2010)
• -بررسی رابطه بین مدیریت دانش، یادگیری سازمان و نوآوری در سازمان (2010)
• -پیش بینی امکان موفقیت مدیریت دانش با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی (2009)

مقالات بیس 2013 :

• Using multiplicative neuron model to establish fuzzy logic relationships
• Fuzzy diffusion filter with extended neighborhood
• Fuzzy time series forecasting with a novel hybrid approach combining fuzzy c-means and neural networks
• A novel nonlinear programming approach for estimating CAPM beta of an asset using fuzzy regression
• Development of a framework for customer co-creation in NPD through multi-issue negotiation with issue trade-offs
• A novel approach for assessment of candidate technologies with respect to their innovation potentials: Quick innovation intelligence process
• Solving fuzzy multiple objective generalized assignment problems directly via bees algorithm and fuzzy ranking
• Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection
• A fuzzy rule based expert system for stock evaluation and portfolio construction: An application to Istanbul Stock Exchange
• Enhanced fuzzy clustering algorithm and cluster validity index for human perception
• An application of adaptive neuro fuzzy inference system for estimating the uniaxial compressive strength of certain granitic rocks from their mineral contents
• Fuzzy DIFACONN-miner: A novel approach for fuzzy rule extraction from neural networks
• A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection
• An algorithm for the solution of second order fuzzy initial value problems
• Ergodic distribution for a fuzzy inventory model of type (s, S) with gamma distributed demand
• New developments in uncertainty assessment and uncertainty management
• The role of seed money and threshold size in optimizing fundraising campaigns: Past behavior matters!
• Using agents to parallelize a medical reasoning system based on ontologies and description logics as an application case
• A diagnosis framework for identifying the current knowledge sharing activity status in a community of practice
• An efficient genetic algorithm for solving the quay crane scheduling problem
• Hybridizing VNS and path-relinking on a particle swarm framework to minimize total flowtime
• Evaluating the integration of fuzzy logic into the student model of a web-based learning environment
• An empirical knowledge management framework for professional virtual community in knowledge-intensive service industries
• Genetic optimization of a vehicle fuzzy decision system for intersections
• Data mining using clinical physiology at discharge to predict ICU readmissions
• An adaptive approach to mining frequent itemsets efficiently
• A group trust metric for identifying people of trust in online social networks
• A genetic search of patterns of behaviour in OSS communities
• Data and knowledge visualization with virtual reality spaces, neural networks and rough sets: Application to cancer and geophysical prospecting data
• Vehicle routing problem with time windows considering overtime and outsourcing vehicles
• Decision support system for water distribution systems based on neural networks and graphs theory for leakage detection
• Palm vein recognition using adaptive Gabor filter
• Identification of trends from patents using self-organizing maps
• Forecasting nonnegative option price distributions using Bayesian kernel methods
• GRADIENT: Grammar-driven genetic programming framework for building multi-component, hierarchical predictive systems
• On the use of data filtering techniques for credit risk prediction with instance-based models
• The role of intelligent agents and data mining in electronic partnership management
• Reliability analysis of the complex mode indicator function and Hilbert Transform techniques for operational modal analysis
• Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper
• Robustness for a single railway line: Analytical and simulation methods
• Sequential manifold learning for efficient churn prediction
• Unsupervised and supervised learning to evaluate event relatedness based on content mining from social-media streams
• Decision support method for the design of embedded energy in autonomous microsystems
• Modelling group processes and effort estimation in project management using the Choquet integral: An MCDM approach
• Multimodal behavioral analysis for non-invasive stress detection
• Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery
• Local Models for data-driven learning of control policies for complex system
• Non-dominance and attitudinal prioritisation methods for intuitionistic and interval-valued intuitionistic fuzzy preference relations
• Automatic categorisation of comments in social news websites
• Machine learning for vessel trajectories using compression, alignments and domain knowledge
• A differential evolution approach for solving constrained min–max optimization problems
• On the empirical mode decomposition applied to the analysis of brain SPECT image
• Improved multilevel security with latent semantic indexing
• Using genetic algorithm based knowledge refinement model for dividend policy forecasting
• Using Wikipedia concepts and frequency in language to extract key terms from support documents
• A network intrusion detection system based on a Hidden Naïve Bayes multiclass classifier
• Organizational factors enhancing customer knowledge utilization in the management of key account relationships (2010)
• Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging
• organizations and social learning (2009)
• Knowledge Management Competence for Enterprise System Success (2010)
• -A combined fuzzy MCDM approach for selecting shopping center site Railway station site selection using analytical hierarchy process and data envelopment analysi
• -A generalized fuzzy approach for strategic problems Hospital site selection using fuzzy AHP and its derivatives
• -A new method for ranking discovered rules from data mining by DEA (2009)
• -A study of applying data mining approach to the information disclosure for Taiwan’s stock market investors (2009)
• -Applying enhanced data mining approaches in predicting bank performance (2009)
• -Data mining method for listed companies’ financial distress prediction (2008)
• -Using neural networks and data mining techniques for the financial distress
• prediction model (2009)
• -Evaluating the cross-efficiency of information sharing in supply chains (2010)
• -The effect of operational slack, diversification, and vertical relatedness on the stock market reaction to supply chain disruptions(2009)
• -Examining the diffusion of electronic supply chain management with external
• antecedents and firm performance: A multi-stage analysis (2010)
• -The impact of business analytics on supply chain performance (2010)
• – The impact of supply chain complexity on manufacturing plant Performance (2009)
• – An investigation on the direct and indirect effect of supply chain integration on firm performance (2009)
• – The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach (2010)
• – Data mining to improve industrial standards and enhance production
• and marketing: An empirical study in apparel industry (2009)
• -To mine association rules of customer values via a data mining procedure with improved model(2010)
• -Customer participation and citizenship behavioral influences on employee performance, satisfaction, commitment, and turnover intention (2010)
• -Customer value anticipation, customer satisfaction and loyalty: An empirical examination (2010)
زمینه : داده کاوی data mining :
• -new method for ranking discovered rules from data mining by DEA(2009)
• – A study of applying data mining approach to the information disclosure for Taiwan’s stock market investors(2009)
• – Applying enhanced data mining approaches in predicting bank performance: A case of Taiwanese commercial banks(2009)
• -Data mining method for listed companies’ financial distress prediction(2008)
• -Using neural networks and data mining techniques for the financial distress prediction model(2009)
• -Integrating data mining with casebased reasoning for chronic diseases prognosis and diagnosis(2007)
• -Predicting corporate financial distress based on integration of support vector machine and logistic regression(2007)
• -Data mining techniques for the detection of fraudulent financial statements(2007)
زمینه : مدیریت دانش knowledge management :
• -A mobile knowledge management and decision support tool for soil analysis(2009)
• – How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure(2010)
• – Knowledge management in supply chain: An empirical study from France(2010)
• – Globalization, culture, and information: Towards global knowledge transparency(2010)
• – Knowledge-based sales management strategy and the grafting metaphor: Implications for theory and practice(2010)
• – Knowledge management in small and mediumsized enterprises(2008)
• – Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy(2011)
• -General perspectives on knowledge management: Fostering a research agenda(2011)
• -The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis(2010)
• -An effectiveness measurement model for knowledge management(2009)
• -Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective(2010)
• -Knowledge management perspective on e-learning effectiveness(2009)
• -Linking improved knowledge management to operational and organizational performance(2009)
• -Strategic human resource practices and innovation performance — The mediating role of knowledge management capacity(2009)
• -The research on the critical success factors of knowledge management and classification framework project in the Executive Yuan of Taiwan Government(2009)
• -Applying knowledge management to project marketing in a demanding technology transfer project: Convincing the industrial customer over the knowledge gap(2009)
• -Knowledge management adoption and assessment for SMEs by a novel MCDM approach(2010)
• -Choosing knowledge management strategies by using a combined ANP and DEMATEL approach(2008)
• -Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method(2009)
• -Knowledge management systems and organizational knowledge processing challenges: A field experiment(2009)
• -Measuring knowledge management performance using a competitive perspective: An empirical study(2009)
• -Success factors of knowledge management in temporary organizations(2010)
• -Knowledge transfer in project-based organizations: an organizational culture perspective(2008)
• -Tacit knowledge and knowledge conversion: controversy and advancement in organizational knowledge creation theory(2009)
• -Using a hybrid MCDM model to evaluate firm environmental knowledge management in uncertainty(2011)
• -Evaluating knowledge management capability of organizations: a fuzzy linguistic method(2009)
• -knowledge management approach to organizational competitive advantage(2009)
• -Knowledge Management Tools, Inter-Organizational Relationships, Innovation and Firm Performance(2010)
• -Modelling decision making in fund raising management by a fuzzy knowledge system(2009)
• -System perspective of knowledge management, organizational learning, and organizational innovation(2010)
• -Using the fuzzy multi-criteria decision making approach for measuring the possibility of successful knowledge management(2009)
• -Evolution of co-management: Role of knowledge generation, bridging organizations and social learning(2009)
• -Knowledge Management Competence for Enterprise System Success(2010)
• -Knowledge Management Competence for Enterprise System Success(2010)
• -Organizational factors enhancing customer knowledge utilization in the management of key account relationships(2010)
• -The competency levels of school principals in implementing knowledge management strategies The views of principals and teachers according to gender variable(2010)
• -Selecting knowledge management strategies by using the analytic network process. Expert Systems with Applications(2007)
• -The effects of information technology on knowledge management systems(2008)

زمینه : زنجیره تامین supply chain:

-Rough data envelopment analysis and its application to supply chain performance evaluation(2009)
– Knowledge management in supply chain: An empirical study from France(2010)
-Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach(2007)
-Competition and cooperation in a single-retailer two-supplier supply chain with supply disruption(2010)
-Seller–buyer models of supply chain management with an asymmetric information structure(2010)
-Coordinating pricing and inventory decisions in a multi-level supply chain:
A game-theoretic approach (2011)
-A game theory approach in seller–buyer supply chain(2009)
-Game-theoretic approach to simultaneous configuration of platform products and supply chains with one manufacturing firm and multiple cooperative suppliers(2010)

زمینه : ارزیابی عملکرد، کارایی، اثربخشی، بهره ور ی PERFORMANCE

-“Board of directors’ size and performance in the banking sector(2009)
– Performance implications of knowledge management processes: Examining the roles of infrastructure capability and business strategy(2011)
-The knowledge management strategy and its effect on firm performance: A contingency analysis(2010)
-Critical success factors in business performance management—Striving for success(2008)
-Linking improved knowledge management to operational and organizational performance(2009)
-Measures and evaluation for environment watershed plans using a novel hybrid MCDM model(2010)
-Application of fuzzy DEMATEL to develop a cause and effect model of municipal solid waste management in Metro Manila(2009)
-An exploration of relationships between environmental practice and manufacturing performance using the PLS path modeling(2009)
-Using FANP approach on selection of competitive priorities based on cleaner production implementation: a case study in PCB manufacturer(2008)
-Knowledge Management Tools, Inter-Organizational Relationships, Innovation and Firm Performance(2010)
-Performance evaluation of extension education centers in universities based on the balanced scorecard(2011)
-Using a novel conjunctive MCDM approach based on DEMATEL, fuzzy ANP, and TOPSIS as an innovation support system for Taiwanese higher education(2010)
-Measures and evaluation for environment watershed plans using a novel hybrid MCDM model(2010)
-A value-created system of science (technology) park by using DEMATEL(2009)
– Selecting management systems for sustainable development in SMEs: A novel hybrid model based on DEMATEL, ANP, and ZOGP(2009)
– The sustainability balanced scorecard as a framework for selecting socially responsible investment: An effective MCDM model(2009)
– A MCDM approach for sourcing strategy mix decision in IT projects(2010)
– Benchmarking firm performance from a multiple-stakeholder perspective with an application to Chinese banking(2010)
-Multiple goals and ownership structure: effects on the performance of Spanish savings banks(2008)
-pening the black box of efficiency analysis: an illustration with UAE banks(2009)
-an integrated DEA and balanced scorecard approach(2008)
-Association of DEA super-efficiency estimates with financial ratios: Investigating the case for Chinese banks(2011)
-Predicting Japanese bank stock performance with a composite relative efficiency metric: a new investment tool(2010)
-A modified super-efficiency DEA model for infeasibility(2009)
-Relating the perspectives of the balanced scorecard for R&D by means of DEA(2009)
-Rough data envelopment analysis and its application to supply chain performance evaluation(2009)
-A fuzzy MCDM approach for evaluating banking performance based on Balanced Scorecard(2009)
-Application of TOPSIS in evaluating initial training aircraft under a fuzzy environment(2007)
-Extended VIKOR method in comparison with outranking methods(2007)
-A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industry in Taiwan(2008)
-Information technology project evaluation: An integrated data envelopment analysis and balanced scorecard approach(2010)
-A fuzzy DEA/AR approach to the selection of flexible manufacturing systems(2008)
-Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach(2007)
-R&Dproject evaluation:An integrated DEA and balanced scorecard approach(2008)
-Performance evaluation of Turkish cement firms with fuzzy analytic hierarchy process and TOPSIS methods(2009)
-Evaluation of credit risk based on firm performance(2010)
– Impact of intellectual capital on organisational performance (2009)
– Increasing the Intellectual Capital in Organization: Examining the Role of Organizational Learning(2010)
– Intellectual Capital: apital: Perceptions of Productivity and roductivity Investment(2011)
– Construction and factorial validity of the intellectual capital scale (2010)
– How to measure human capital? A new scale to measure intellectual capital(2009)
– Intellectual capital and business performance in the pharmaceutical sector of Jordan(2010)
– The impact of strategic orientation on intellectual capital investments in customer service firms(2008)
– Does intellectual capital mediate the relationship between HRM and organizational performance?(2009)
-Intellectual Capital and Firm Performance in Australia(2010)
– Impact of intellectual capital on organisational performance. An empirical study of companies in the Hang Seng Index(2009)
– Intellectual capital performance of financial institutions in Malaysia(2009)
-Model of Organization’s Intellectual Capital Measurement(2010)
– Human capital disclosure and management practices(2008)
– Intellectual Capital of Enterprises in Thailand: Measurement Model by Baysean Network Algorithm (2008)

زمینه استراتژی سازمان:

-Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm(2007)
– Regional energy planning through SWOT analysis and strategic planning tools. Impact on renewables development(2007)
– A Swot analysis of HACCP implementation in Madagascar(2010)
– Competitive advantage analysis and strategy formulation of airport city development The case of Taiwan (2011)
-A SWOT analysis of environmental management practices in Greek Mining and Mineral Industry(2010)
-SWOT analyses of the national energy sector for sustainable energy development(2009)
-Regional energy planning through SWOT analysis and strategic planning tools. Impact on renewables development(2008)
-Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process(2007)

مطالب مرتبط