بانك موضوعات پايان نامه رشته MBA

 

تدوین استراتژی بهینه با استفاده از ماتریس SWOT (مطالعه موردی …)
بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت برونسپاری خدمات و وارانتی
بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان
بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه کارکنان و موفقیت سازمانی
مدلسازی رابطه اخلاق سازمانی و عملکرد سازمان
ارزیابی کیفیت خدمات با استفاده از منطق فازی (موردی سازمان …)
طراحی مدل ترکیبی مدلهای تصمیم گیری چندمعیاره و فازی جهت سنجش کیفیت خدمات
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر قصد مشتریان از خرید کالای تولید داخل
مدلسازی رابطه سرمایه فکری و کارایی شرکتها
شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش فساد مالی کارکنان
مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، اخلاق سازمانی و رهبری
مدلسازی رابطه رفتار شهروندی سازمان، فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی
بررسی رابطه بازاریابی رابطه مند و رضایت مشتریان
بررسی میزان تاثیرپذیری رابطه بین برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد سازمان از انعطاف پذیری (عملياتي، مالي، ساختاري و تكنولوژيكي) مورد صنعت …
مدلسازی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان …
مطالعه و بررسی رابطه بین استراتژی سرمایه انسانی و عملکرد سازمان
بررسی مدیریت ریسک در زنجیره تامین و رتبه بندی تأمين کنندگان (صنعت …)
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و MIS
طراحی مدلی جهت پیاده سازی موفق ERP در سازمان
مطالعه و بررسی رابطه عوامل سازمانی با پیاده سازی ERP در سازمان
شناسایی و رتبه بندی عناصر تفکر استراتژیک در دانشگاه جهت جذب دانشجویان خارجی
بررسی رابطه بین سبکهای تفکر بارضایت شغلی مدیران مدارس متوسطه شهر …
بررسی رابطه توانمندسازی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی کارکنان شركت …
رابطه جو سازمانی وکیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان آموزش وپرورش شهر …
رابطه بین اعتماد درون سازمانی و تعهد شغلی مدیران دبیرستان های شهر …
بررسي رابطه فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی وخلاقیت مدیران دبیرستانهای شهرستان …
بررسی تاثیر جو سازمانی بر عملکرد و رضایت شغلی
مطالعه الگوی غالب رهبری در شرکتهای موفق ایرانی
تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و خلاقیت کارکنان
تبیین ارتباط میان ساختار سازمانی و کارآفرینی سازمانی
تبیین ارتباط میان سازمان یادگیرنده و خلاقیت کارکنان
تبیین ارتباط میان سبک رهبری مدیران و فرهنگ سازمانی
تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و خلاقیت کارکنان
تبیین ارتباط میان هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی
تبیین ارتباط میان هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان
ارزیابی عملکرد و استراتژی سازمان بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM
بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و نوآوری سازمان باعملکرد سازمان
تدوین استراتژی کارآفرینی (موردی …)
ارزیابی کارایی و رتبه بندی واحدها بر اساس بهره وری با استفاده از مدل تحلیل فراگیر داده ها (DEA)
-شناسایی و اولویت بندی عناصر تفکر استراتژیک در سازمان … (با استفاده از معادلات ساختاری یا آنتروپی یا …)
-طراحی مدلی جهت انتخاب تفکر استراتژیک بهینه برای مدیران
تفکر سیستمی و بهره وری کارکنان
-بررسی موانع پیاده سازی اقیانوس آبی در سازمان …
-بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تحول و اثربخشی سازمان ….
-تاثير رهبری تحول آفرین و ساختار سازمان
-تاثير رهبری تحول آفرین و خلاقيت سازماني
-رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …
-رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …
-ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC و TOPSIS
مديريت استراتژيک پروژه هاي کلان فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
سنجش کیفیت خدمات و اندازه گیری رضایت مشتریان با استفاده از روش های سروکووال و ای کووال
– مديريت استراتژيك ريسك در پروژه ها
-بكارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن (BSC) به منظور ارزيابي استراتژي هاي جاري سازمان
طراحی مدل بهینه سیستم کنترل موجودی مواد اولیه با رویکرد حداقل سازی ریسک و هزینه (موردی محصول …)
-رابطه بين ارزش ویژه برند و نیات رفتاری مشتریان
– رابطه بين ارزش ویژه برند و عملکرد سازمان ها
– شناسایی و اولويت بندي عوامل موثر بر ارزش برند بانکها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
-ارائه مدلی جهت پیش بینی تقاضا در زنجیره تامین با شبکه عصبی
– شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک سازمان
-شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
-ارائه مدلی جهت رقابت پذیری در زنجیره تامین با الگوریتم تئوری بازی
ارزیابی استراتژی جاری بانک پارسیان با رویکرد تلفیقی BSC/AHP
تدوین استراتژی منابع انسانی با استفاده از مدل تلفیقی SWOT و AHP
-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان …
-طراحی نظام جامع عملکرد … با کارت امتیازی متوازن BSC
-ارزیابی عملکرد بر اساس کارایی و محاسبه بهره وری با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA در سازمان…
-مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی …)
-بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
طراحی مدل کنترل موجودی اقلام فاسد شدنی
طراحی مدل بهینه انتخاب تامين كننده و تخصيص سفارشات (صنعت …)
– تدوین الگوی موفقیت پروژه ها با تلفیق مدلهای EFQM,BSC,AHP
بررسی رابطه بین استراتژي منابع انساني و عملكرد سازمان
بررسی رابطه بین استراتژي سرمايه انساني و عملكرد سازمان
بررسی رابطه بین استراتژي رفتار سازماني و عملكرد سازمان
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقيت برنامه ريزي استراتژيك
بهینه سازی استراتژی های توانمندسازی منابع انسانی
تدوین استراتژی کارآفرینی سازمانی (موردی …)
-مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات وارتباطات درشرکت ….
-بكارگيري تئوري فازي در كارت امتيازي متوازن (BSC) به منظور ارزيابي استراتژي هاي جاري سازمان
-سنجش عملکرد و اولویت بندی استراتژیی های سازمانی مرتبط با اهداف عملکردی با استفاده از مدل تلفیقی BSC و AHP(مطالعه موردی بانک سامان)
-ارزیابی استراتژی های جاری سازمان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA
-شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده
-سنجش رابطه و تاثیر عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک (موردی)
-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به ساختار سازمان و مدیریت استراتژیک (موردی)
-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به فرهنگ سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)
-سنجش رابطه بین عوامل مربوط به رهبری سازمان و مدیریت بهینه استراتژیک (موردی)
-ارزیابی استراتژی جاری سازمان با BSC,FAHP
– شناسایی و اولویت بندی عوامل تعیین کننده در پياده سازي مهندسي مجدد فرآيندها در برنامه ریزی استراتژیک سازمان
– بررسی رابطه مدیریت دانش و برنامه ریزی استراتژیک سازمان
-شناسایی عوامل تعیین کننده مدیریت ریسک و سنجش رابطه آن با مدیریت استراتژیک سازمان
-تدوین استراتژی بهینه زنجیره تامین با مدل تلفیقی SWOT و تحلیل سلسله مراتبی AHP
شناسایی عوامل تاثير گذار بر كارآفريني سازماني و نقش آن در پياده سازي استراتژي كارآفريني
بررسي رابطه عوامل سازماني (ساختار و تكنولوژي) با استراتژي مديريت دانش
بررسي رابطه عوامل فرهنگی با استراتژي مديريت دانش
-همسوسازی استراتژی های سازمان جهت ارتقاء عملکرد
همسوسازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژي تجاري
همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با فرهنگ سازماني
همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های کسب و کار
همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های بازاریابی
همسو سازی و کمی سازی رابطه استراتژي منابع انساني با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های کسب و کار
همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های تجاری
همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با فرهنگ سازماني
همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های بازاریابی
همسو سازی و کمی سازی استراتژي تولید با استراتژی های فناوری اطلاعات و ارتباطات
-شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تدوین استراتژی تکنولوژیک سازمان
-بررسی رابطه استراتژی های بازاریابی و عملکرد سازمان
تاثير استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در مديريت استراتژيك بازار
– شناسایی و رتبه بندی موانع پيش روي اجراي موثر استراتژي ها
-تدوین استراتژی بهینه بازاریابی در بازارهای الکترونیکی
-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های بازاریابی در بانکداری الکترونیک
-اندازه گیري و کمی سازی ارزش ویژه برند در سازمان مورد مطالعه
-شناسایی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش سازمان با روش AHP
بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه های استراتژیک شرکت
بررسی تاثیر انعطاف پذیری در رابطه برنامه ريزي استراتژيك و عملكرد بر اساس مدل معادلات ساختاری
تدوین مدل شاخص رضایت مشتری با استفاده از روش جدید PLS در صنعت … در ایران
بررسی عوامل اثرگذار بر استفاده از پرداخت سیار(Mobyle Payment)
سنجش عملکرد و همسوسازی استراتژیی های سازمانی با اهداف عملکردی به کمک مدل BSC (مطالعه موردی …)”
تدوین استراتژی بهینه فناوری اطلاعات IT با استفاده از ماتریس SWOT در …
طراحی مدلی جهت اندازه گیری و تحلیل رضايتمندي مشتريان در بانكداري آنلاین
The Effect of Information and communication technology expenditure on Employment in Industrial Countries
The Effect of Information and communication technology expenditure on Economic Growth
Cost of business start-up procedures and Employment
Time required to start a business and economic growth
business regulatory environment and economic growth
business regulatory environment and employment
business regulatory environment and inflation
business regulatory environment and good governance
good governance and unemployment
Financial Development and Cost of business start-up procedures
The Relationship of Establishing an Office Automation System and the Decision Making Quality of Towns of Tehran’s Education Organization Managers
The Relationship between Managers’ leadership style and Employee Creativity using Sashkin Model
The Relationships among Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Person-Organization Fit, and Organizational Identification in Fars Quality Cooperation.
The Relationship between Organizational Structure and Employee Creativity
The Relationships among Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, Person-Organization Fit, and Organizational Identification in Fars Quality Cooperation.
A Study of the Relation between Emotional Intelligence and Decision Making Style (Case Study:)
The Relationship between Organizational Culture and Knowledge Management
مقالات بیس 2013 :

The intersection of justice and leadership: Testing a moderation model of contingent reward and interpersonal fairness
Coordination practices in extreme situation
Challenging the orthodoxy of value co-creation theory: A contingent view of co-production in design-intensive business services
Like a phoenix from the ashes. A Weberian analysis of the charismatic CEO routinization
Performance effects of cognitive heterogeneity in dual leadership structures in the arts: The role of selection system orientation
The package logic: A study on value creation and knowledge flows
Orchestrating R&D networks: Absorptive capacity, network stability, and innovation appropriability
The organizational virtuousness of strategic corporate social responsibility: A case study of the Sri Lankan family-owned enterprise MAS Holdings
Interaction effects of media and message on perceived complexity, risk and trust of innovative products
Transferring HR concepts and practices within multi-national corporations in Romania: The management experience
The tertius roles in a coopetitive context: The case of the European aeronautical and aerospace engineering sector
The urban growth potential of second-generation migrant entrepreneurs: A sectoral study on Amsterdam
Symbiotic ownership, cultural alignment, and firm performance: A test among international strategic alliances
Analyzing determinants of value creation in domestic and cross border acquisitions in IndiaDisparate association between alliance social capital and the global pharmaceutical firm’s performance
Proactive management of political risk and corporate performance: The case of Spanish multinational enterprises
Export promotion programs: Their impact on companies’ internationalization performance and competitiveness
The complexity of the business network context and its effect on subsidiary relational (over-) embeddedness
Learning from exporting: The moderating effect of technological capabilities
Geographic clustering and outward foreign direct investment
MNE/NGO partnerships and the legitimacy of the firm
The influence of managerial discretion, innovation and uncertainty on export intensity: A real options perspective
The characteristics and stock-market performance of international joint ventures located in three host-country groups: An extension and empirical validation
Knowledge translation through expatriates in international knowledge transfer
The impact of increases in subsidiary autonomy and network relationships on performance
Internationalization and firm performance of SMEs: The moderating effects of CEO attributes
Sub-national institutions, firm strategies, and firm performance: A multilevel study of private manufacturing firms in Vietnam
The impact of cultural differences on technology adoption
An exploration of multinational enterprise knowledge resources and foreign
Regional differences in a national culture and their effects on leadership effectiveness: A tale of two neighboring Chinese citie
Overbidding in cross-border acquisitions: Misperceptions in assessing and valuing knowledge
Global integration strategies of small and medium multinationals: Evidence from Taiwan
Is cultural distance a bane or a boon for cross-border acquisition performance?
International ambidexterity and firm performance in small emerging economies
Language competencies, policies and practices in multinational corporations: A comprehensive review and comparison of Anglophone, Asian, Continental European and Nordic MNCs
Liability-of-foreignness effects on job success of immigrant job seekers
Pitting real options theory against risk diversification theory: International diversification and joint ownership control in economic crisis
Antecedents and temporal dynamics of strategic divergence in multinational corporations: Evidence from Europe
The influence of job demands and resources on repatriate career satisfaction: A relative deprivation perspective
Constraints, internationalization and growth: A cross-country analysis of European SMEs
Parent company benefits from reverse knowledge transfer: The role of the liability of newness in MNEs
Using multiplicative neuron model to establish fuzzy logic relationships
Fuzzy diffusion filter with extended neighborhood
Fuzzy time series forecasting with a novel hybrid approach combining fuzzy c-means and neural networks
A novel nonlinear programming approach for estimating CAPM beta of an asset using fuzzy regression
Development of a framework for customer co-creation in NPD through multi-issue negotiation with issue trade-offs
A novel approach for assessment of candidate technologies with respect to their innovation potentials: Quick innovation intelligence process
Solving fuzzy multiple objective generalized assignment problems directly via bees algorithm and fuzzy ranking
Integrating fuzzy DEMATEL and fuzzy hierarchical TOPSIS methods for truck selection
A fuzzy rule based expert system for stock evaluation and portfolio construction: An application to Istanbul Stock Exchange
Enhanced fuzzy clustering algorithm and cluster validity index for human perception
An application of adaptive neuro fuzzy inference system for estimating the uniaxial compressive strength of certain granitic rocks from their mineral contents
Fuzzy DIFACONN-miner: A novel approach for fuzzy rule extraction from neural networks
A fuzzy solution approach for multi objective supplier selection
An algorithm for the solution of second order fuzzy initial value problems
Ergodic distribution for a fuzzy inventory model of type (s, S) with gamma distributed demand
New developments in uncertainty assessment and uncertainty management
The role of seed money and threshold size in optimizing fundraising campaigns: Past behavior matters!
Using agents to parallelize a medical reasoning system based on ontologies and description logics as an application case
A diagnosis framework for identifying the current knowledge sharing activity status in a community of practice
An efficient genetic algorithm for solving the quay crane scheduling problem
Hybridizing VNS and path-relinking on a particle swarm framework to minimize total flowtime
Evaluating the integration of fuzzy logic into the student model of a web-based learning environment
An empirical knowledge management framework for professional virtual community in knowledge-intensive service industries
Genetic optimization of a vehicle fuzzy decision system for intersections
Data mining using clinical physiology at discharge to predict ICU readmissions
An adaptive approach to mining frequent itemsets efficiently
A group trust metric for identifying people of trust in online social networks
A genetic search of patterns of behaviour in OSS communities
Data and knowledge visualization with virtual reality spaces, neural networks and rough sets: Application to cancer and geophysical prospecting data
Vehicle routing problem with time windows considering overtime and outsourcing vehicles
Decision support system for water distribution systems based on neural networks and graphs theory for leakage detection
Palm vein recognition using adaptive Gabor filter
Identification of trends from patents using self-organizing maps
Forecasting nonnegative option price distributions using Bayesian kernel methods
GRADIENT: Grammar-driven genetic programming framework for building multi-component, hierarchical predictive systems
On the use of data filtering techniques for credit risk prediction with instance-based models
The role of intelligent agents and data mining in electronic partnership management
Reliability analysis of the complex mode indicator function and Hilbert Transform techniques for operational modal analysis
Adaptive neuro fuzzy controller for adaptive compliant robotic gripper
Robustness for a single railway line: Analytical and simulation methods
Sequential manifold learning for efficient churn prediction
Unsupervised and supervised learning to evaluate event relatedness based on content mining from social-media streams
Decision support method for the design of embedded energy in autonomous microsystems
Modelling group processes and effort estimation in project management using the Choquet integral: An MCDM approach
Multimodal behavioral analysis for non-invasive stress detection
Variable Neighborhood Search heuristic for the Inventory Routing Problem in fuel delivery
Local Models for data-driven learning of control policies for complex system
Non-dominance and attitudinal prioritisation methods for intuitionistic and interval-valued intuitionistic fuzzy preference relations
Automatic categorisation of comments in social news websites
Machine learning for vessel trajectories using compression, alignments and domain knowledge
A differential evolution approach for solving constrained min–max optimization problems
On the empirical mode decomposition applied to the analysis of brain SPECT image
Improved multilevel security with latent semantic indexing
Using genetic algorithm based knowledge refinement model for dividend policy forecasting
Using Wikipedia concepts and frequency in language to extract key terms from support documents
A network intrusion detection system based on a Hidden Naïve Bayes

مطالب مرتبط