دوفصلنامه مطالعات معماری ایران دوره ۱، شماره ۱۶ – ( ۱۲-۱۳۹۸ )

نخستین یادگار دوران اسلامی کاشان؛ بررسی فرم، سازه و شیوۀ ساخت منارۀ مسجدجامع کاشان | بابک عالمی، صدیقه کمالی، نغمه اسدی چیمه

– قابوس‌نامۀ معماری ایران؛ بازخوانی مفاهیم و کارکردهای گنبد قابوس | جعفر طاهری، عبدالمجید نورتقانی

– ارزیابی و مقایسۀ آسایش حرارتی در محلات مسکونی شهر اصفهان (مطالعۀ موردی: محلات علی‌قلی‌آقا و دشتستان) | فاطمه السادات مجیدی، شاهین حیدری، محمود قلعه نویی، مریم قاسمی سیچانی

– تبیین مدلی در شناسایی و تقویت عوامل تأثیرگذار بر حس مکان و خاطرۀ جمعی (نمونۀ موردی: حاشیۀ رودخانۀ دز) | زینب لطافتی، حمیدرضا انصاری

– محتوای آموزش معماری در ایران و میزان موفقیت دوره کارشناسی در انتقال این محتوا | عباس صداقتی، عیسی حجت

– سیر شکل‌گیری میدان نقش ‌جهان اصفهان | علی شهابی نژاد

– محراب‌بری در نگاره‌های تیموری | رضا نوری شادمهانی

– نقش بازآفرینی مجازی در حفاظت از آثار تاریخی در نمونۀ مطالعاتی ایوان ‌موزائیک شهر بیشاپور | علیرضا شاه محمدپور سلمانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر محمدمرادی

– اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان | جمشید داوطلب، شهرام پوردیهیمی، محمدرضا حافظی، مرتضی ادیب

– سنجش حس مکان و شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر آن در بافت تاریخی تهران (موردپژوهی: محلۀ تاریخی امامزاده یحیی) | آرش محمد مرادی، سید عباس یزدانفر، محسن فیضی، سعید نوروزیان ملکی

– ارتقای توانایی طراحی معماری مبتنی بر یادگیری طراحانۀ سازه‌‌های نوین | سعید حقیقی، امید دژدار، نرگس دهقا

– بررسی تأثیر متقابل مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی بر کیفیت زندگی در محله‌های شهری با استفاده از روش معادلات ساختاری (مورد مطالعه: محله‌های سلطان میراحمد و فین کاشان | مونا لقمان، زهراسادات سعیده زرابادی، مصطفی بهزادفر

مطالب مرتبط