دهلی و بحث سینمای روشنفکری

مینا اکبری روز گذشته در مهم ترین اتفاق جشنواره دهلی، پگی چیائو (که به یکی از بانفوذترین زنان جهان در سینمای آسیا معروف است) سخنرانی سالیانه جشنواره را به بررسی وضعیت سینمای روشنفکری جهان در حال حاضر اختصاص داد. این زن که قرار است در…

مخبر‌السلطنه

سر ریدر بولارد سفیر انگلستان در ایران در دوره رضاشاه در مورد مخبرالسلطنه نظر داده است که او گاه با روسیه و گاه با آلمان دوستی کرد و روابط گسترده ای با این دو کشور داشت. و... «به زبان های آلمانی، فرانسه و تا حدی انگلیسی صحبت می کند...…

از مدرنیته جا افتاده تا جا شدن مدرنیته

ایرج اسماعیل پورقوچانی روزنامه شرق عکس های پهلوانی و زورخانه ای عموما ترکیب هایی متقارن از کالبدهای مردانه هستند که در درون یک کادر جا شده باشند. این ترکیب بندی های متقارن از آدم های دوتایی و سه تایی و... نمونه های غیرقابل انکاری از…

سندرم احساس توهین

امید مهرگان شک نیست که امروزه همه ما احساس می کنیم به نحوی مورد توهین قرار گرفته ایم. در این میان، حقیقتا تشخیص مرز میان نقد و توهین ناممکن است. آن هم از هر دو سو: هم فرد منتقد و هم کس یا چیزی که موضوع نقد است، هیچ یک مطمئن نیست آنچه…

مخبر‌السلطنه در برابر ستارخان

علی اکبر قاضی زاده در آشفتگی های پیش و پس از صدور فرمان مشروطه، چند نفری به یک باره خلعت استبداد را آویختند و کسوت آزادی طلبی در بر کردند که در میان این نوآزادیخواهان سعدالدوله و مخبرالسلطنه بیشتر به چشم می آمدند. نقش مهدی قلی خان…

چهار دهه پرونیسم در آرژانتین

۱ - ۱۹۴۵ تا، ۱۹۵۵ عصر پرونیسم کهنه، خوان پرون خوان دومینگو پرون از امرای ارتش آرژانتین بود که در بهار سال ۱۹۴۶ برای اولین بار به ریاست جمهوری این کشور رسید. علاوه بر حزب نظامی و پرونیست pj، بخشی از سندیکاها و جنبش ها نیز از برنامه های…

روایات متفاوت داروین و انجیل از منشاء گونه‌ها

هادی صمدی داروین و انجیل روایات متفاوتی را از منشاء گونه ها بیان می دارند. آیا می توان میان این دو سازگاری برقرار کرد؟ هم شکاکان علمی و هم مومنان دینی غالبا در این فرض مشترکند که بایستی یکی از این دو روایت را انتخاب کنیم. فیلسوف…

شبه مدرنیته و شعر شبه‌مدرن ما

مسعود احمدی • درآمد هنوز معتقدم که همه دستاوردهای مارکس متفکر و ایدئولوگ، نه مارکس فیلسوف یا پیامبر را نمی توان نادیده گرفت و بر این باورم که این عالم تیزهوش برخلاف همه بن مایه های آیینی اسطوره ای دستگاه ایدئولوژیک اش با وارد…

درباره اسقف وارتولومئوس

محمود فاضلی وارتولومئوس اسقف اعظم کلیسای ارتدوکس استانبول در سال ۱۹۴۰ میلادی در منطقه ایمورو ترکیه به دنیا آمد. وی تحصیلات مذهبی خود را در آموزشگاه الهیات خالکی، موسسه تحصیلات شرقی رم، موسسه جهانی Bossey سوئیس، دانشگاه مونیخ در رشته…

ابن رشد: نسبت فلسفه و دین

مسعود راعی صدقیانی نکته چکیده استدلال ابن رشد در باب وفاق دین و فلسفه چنین است: الف- شریعت حق (حقیقت) است. ب- نظر فلسفی و برهانی از دستورات و واجبات شرع است. ج- واجبات شرع، حق است. د-پس نظر فلسفی (فلسفه) حق است. ه- حق ضد…