درسهای فراموش شده ویتنام

«نگهبانان جنگي در افغانستان»* عنوان مقاله ي تازه ي آقاي بينگ وست است که اخيراً بعنوان فيلمساز «همراه» در جبهه هاي افغانستان حضور داشته است. تجربه ي او نشان دهنده ي عمده شکست هاي سياست آمريکا در افغانستان است. خلاصه ي پيام او—که در…

اينترنت هيولاهاي پس از بحران را مي زايد

تلاطمات غير قابل کنترل نظام مالي سال گذشته به يک بحران تمام عيار اقتصادي در سطح جهان منجر شد. امروز هنوز که هنوز است رابطه ي تنگاتنگ و عمقي اين بحران و جهان ارتباطات درک نشده . بانک ها و شرکت ها از آنرو که مناسبات تجاري اينک جهاني شده…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت ششم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان…

فیلسوفان مسلمان و هم‌خوانى میان فلسفه و دین

از قسمت خدمات عمومى دانشگاه آمریکایى تشکر مى کنم که فرصتى را مهیّا کرد تا بتوانم با شما درباره موضوعى خشک و دقیق سخن بگویم. نمى دانم آیا دقیق بودن همین موضوع باعث خشک و سخت بودن آن شده است یا خشکى و سختى آن بر دقت و غرابتش افزوده است؟! هر…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت پنجم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت چهارم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت سوم

قسمت اول قسمت دوم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت دوم

قسمت اول از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات بیان شده است که…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت اول

از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات بیان شده است که به بررسی…