بایگانی دسته بندی

محصولات

مجموعه مقالات فصلنامه زن و جامعه

این فصلنامه با هدف نشر نظریه ها و دستاوردهای علمی – پژوهشی در محور های است که در رابطه با موضوعات و مسائل مربوط به جامعه شناسی زنان مطرح می گردد .انتشار این مجله سبب آشنایی و شناخت دقیق و ارزشمند در باب مطالعات و تحقیقاتی است که زنان در…

مجموعه مقالات مجله صفه

نشریه تخصصی دانشکده معماری و شهرسازی ، تحت عنوان مجلة علمي‌پژوهشي صفّه به چاپ مي‌رسد. اين نشريه كه به عنوان مجله تخصصي معماري و شهرسازي از سوی وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري ارزشيابي شده، نزدیک به دو دهه است که از انتشار آن مي‌گذرد و به…

مجموعه مقالات تاریخی افشاریان

۱.  اندیشه ظل اللهی سلطان در نگرش تاریخ نگاراﻧﮥ مورخان عصر افشاری نمونه پژوهی: عالم آرای نادری و جهانگشای نادری نویسنده: عباس سرافرازی اکرم ناصری زهرا علیزاده بیرجندی منبع: پژوهش های تاریخی دوره جدید…

بسته مقالات معماری همیار پژوهش (شماره 1)

1. اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان 2. ادراک شهروندان از منظر ساختمان‌های بلند شهری، نمونه موردی هتل چمران شیراز 3. ارتقای توانایی طراحی معماری مبتنی بر یادگیری طراحانۀ سازه‌‌های نوین 4. ارزیابی برنامه‌های…

تازه های سایت همیار

مقاله بیس با عنوان مهارت های نرم رهبری مدیر که بر عملکرد تاثیر می گذارد () مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی صنایع باعنوان مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از روش ماشین بردار تصمیم بهبودیافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد…