بایگانی دسته بندی

محصولات

بسته مقالات معماری همیار پژوهش (شماره ۱)

1. اثر پوشش گیاهی بر تعدیل احساس گرمایی فضای باز منطقه سیستان 2. ادراک شهروندان از منظر ساختمان‌های بلند شهری، نمونه موردی هتل چمران شیراز 3. ارتقای توانایی طراحی معماری مبتنی بر یادگیری طراحانۀ سازه‌‌های نوین 4. ارزیابی برنامه‌های…

تازه های سایت همیار

مقاله بیس با عنوان مهارت های نرم رهبری مدیر که بر عملکرد تاثیر می گذارد () مقاله علمی و پژوهشی در رشته مهندسی صنایع باعنوان مدیریت ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از روش ماشین بردار تصمیم بهبودیافته با الگوریتم ژنتیک با رویکرد…