بایگانی دسته بندی

معرفی کتاب لاتین

در این قسمت به معرفی مختصر کتاب‌ها پرداخته می‌شود. فایل تمامی کتاب‌هایی که معرفی می‌شوند موجود است و امکان افست تمامی آنها یعنی تبدیل فایل‌ها به کتاب فیزیکی وجود دارد. در آینده؛ تمامی کتاب‌‌ها در کتابفرشی همیار ارائه خواهند شد.