بایگانی دسته بندی

درس گفتار

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت ششم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت پنجم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت چهارم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت سوم

قسمت اول قسمت دوم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت دوم

قسمت اول از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات بیان شده است که…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت اول

از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات بیان شده است که به بررسی…

نکات و قواعد مهم ارث؛ دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت قسمت دوم

قسمت اول دکتر حسینی سیرت در این گفتار به تشریح نکات و قواعد مهم ارث می‌پردازد. این ویدیو به سفارش دانشجویان رشته حقوق ساخته شده است. جهت ارتباط با دکتر سید‌ ابوالفضل حسینی سیرت با سایت همیار پژوهش تماس بگیرید. www.hamyaar.ir

نکات و قواعد مهم ارث؛ دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت قسمت اول

ادامه مبحث ارث دکتر حسینی سیرت در این گفتار به تشریح نکات و قواعد مهم ارث می‌پردازد. این ویدیو به سفارش دانشجویان رشته حقوق ساخته شده است. جهت ارتباط با دکتر سید‌ ابوالفضل حسینی سیرت با سایت همیار پژوهش تماس بگیرید.www.hamyaar.ir…

ترتیبات تقسیم سهم‌الارث – دکتر حسینی سیرت

ادامه مبحث ارث دکتر حسینی سیرت در این گفتار به تشریح ترتیبات تقسیم سهم‌الارث می پردازد. این ویدیو به سفارش دانشجویان رشته حقوق ساخته شده است. جهت ارتباط با دکتر سید‌ ابوالفضل حسینی سیرت با سایت همیار پژوهش تماس بگیرید.www.hamyaar.ir…

درس گفتار Life in Our Universe

درس گفتار Life in Our Universe که توسط پروفسور Laird Close از دانشگاه آریزونا تدریس می شود در قالب 24 سخنرانی 30 دقیقه ای نمایش داده شده است. این مجموعه توسط سایت همیار پژوهش ارائه خواهد شد.  لیست این 24 قسمت عبارتند از: 1. Is There…