بایگانی دسته بندی

گوناگون

مستند Afghanistan: Inside Australia’s War (2021)

افغانستان: داخل جنگ استرالیا درباره داستان طولانی‌ترین جنگ ما توسط کسانی که آن را فکر کرده‌اند ، گفته شده است که هرگز پیش از این مردان و زنان مبارز استرالیا به این زودی پس از توقف تیراندازی به صراحت در مورد جنگ صحبت نکرده‌اند. افغانستان:…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت ششم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت پنجم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت چهارم

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت سوم

قسمت اول قسمت دوم از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت دوم

قسمت اول از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات بیان شده است که…

حقوق تجارت؛ مبحث اسناد تجاری، قسمت اول

از جمله مباحث حقوق تجارت بحث مربوط به اسناد تجاری است که یکی از مباحث مهم حقوق تجارت به شمار می‌رود. بحث اسناد تجاری در شش قسمت توسط استاد دکتر سید ابوالفضل حسینی سیرت برای کارآموزان محترم قضایی مرکز آموزش قضات بیان شده است که به بررسی…

شعری از طالب آملی با صدای استاد حمیده وزیری راد

شعر زیبایی از طالب آملی با خوانش خانم حمیده وزیری راد از مجریان و گویندگان توانا و خوش صدای کشور. این شعر شاید تنها شعر فارسی باشد که اسم«پرتگال» در آن به کار رفته است منظور کشور پرتغال است که در قرن یازدهم در ایران بودند. به پا…