بایگانی دسته بندی

دسته‌بندی نشده

عناوین پایان‌نامه علوم تربیتی

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان رابطه…

یوگا سفر به درون از روی نیاز یا مد

فاطمه امیری اینجا دیوارها و لباسها سفیدند و سکوت حاکم است. فقط صدای نفسها به گوش می رسد و گاهی هم صدای مربی که به آرامی درباره حرکات «آساناها» توضیح می دهد. کف سالن روی ملحفه های سفید دراز کشیده اند. چشم هایشان را بسته اند و…

بانك موضوعات پايان نامه رشته مهندسی كامپيوتر – معماری سيستمها

بررسي فشرده‎سازي فراكتالي تصاوير و ارائة راه حلي جهت كاهش زمان فشرده‎سازي آن واضح سازي گفتار به روش پردازش فضاي برداري حاصل از سيگنال بر اساس مقادير تكين بررسي و طراحي شبكه مديريت ارتباطات‌ راه‌ دور(TMN) بررسي و پياده سازي تعدادي از…

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱)

نفیسه ایمانی مقدمه تجربه زیسته من به عنوان یک زن متولد دهه ۱۳۶۰ شاید مهم ترین انگیزه برای انتخاب موضوع این رساله و تلاش برای فهم سازوکارهای ارتباط بین هویت و فضا و بررسی آن در گروه نوجوانان دختر باشد. زندگی در یک خانواده…

نکات مهم در نگارش پیشینه تحقیق یا مرور متون در مقاله و پایان نامه

در بخش پیشینه تحقیق یا مرور متون کتاب‌ها، مقاله‌ها و سایر منابعی که با پژوهش یا حیطه‌ی علمی مشخصی ارتباط دارند بحث و بررسی می‌شوند. به این ترتیب، نوعی ارزیابی انتقادی از این آثار در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد. در پیشینه‌ی تحقیق، تمام منابعی…

فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی

مرکز بررسی‌های استراتژیک بر خلاف سایر مراکز پژوهشی، مستقیماً در ارتباط با رئیس جمهور و دستگاه‌های تصمیم‌گیری ارشد قرار دارد. بنابراین نمی‌تواند صرفاً کارکردی آکادمیک و پژوهشی داشته باشد. یکی از اهداف عمده این مرکز، برقرار کردن ارتباط موثر…