بایگانی دسته بندی

علوم سیاسی (دکترا)

پژوهشی انتقادی در باب وضعیت اندیشه سیاسی معاصر ایران

دکتر محمد پزشگی --------------- چکيده **********  مقتضيات دوره گذار جامعه ايرانی در تاريخ دوره جديد آن موضوع اين گفتار را دارای اهميت و توجهِ آکادميک به آن را موجه می­کند. گفتار حاضر از نقش عقلانيت ارتباطی در توليد انديشة سياسی…