بایگانی دسته بندی

پروپوزال

پروپوزال چیست و در تنظیم آن چه نکاتی باید رعایت شود

مقدمه طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق ( Proposal) اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادی تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادی یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا…

پروپوزال تاثير شخصيت بزه ديده بر مسئوليت كيفری بزه كار

در قانون و حقوق كيفری ايران عوامل تشديد و تخفيف مسئوليت كيفری بزه كار بيان شده نظير عواملي چون تعدد و تکرار جرم كه در بحث تشديد مجازات مطرح است و عواملي مانند همکاری بزهکار با مراجع قضايي، از عوامل تخفيف محسوب مي شود، لکن تاثيرشخصيت بزه…

پروپوزال شیوه های پیشگیری از جرایم زیست محیطی با تاکید بر استان خوزستان

توجه به حوزه های زیست محیطی به ویژه در دهه های اخیر و مقارن با توسعه صنعتی کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است.خطرات ناشی از عدم توجه به حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست . زیرا این عواقب هم در کوتاه مدت و نیز در زمان های طولانی…

پروپوزال چیست و در تنظیم آن چه نکاتی باید رعایت شود؟

( Proposal) طرح تحقیق، مهم ترین و اصلی ترین بخش یک کار تحقیقی و پژوهشی است، طرح تحقیق اصل تحقیق نیست، بلکه طرح اولیه و طرح پیشنهادي تحقیق است، طرح تحقیق در واقع شبیه طرح اولیه و پیشنهادي یک ساختمان است که توسط ارشیتکت (پژوهشگر یا محقق)…

موضوعات رشته مدیریت گرایش بازاریابی جهت ترجمه و پروپوزال

1. کارایی استراتژی های تجاری در بازاریابی صنعتی (2016) 2. رابطه نوآوری و دانش تجربی در بازاریابی صادراتی (2016) 3. نوآوری بازاریابی به عنوان پیامد رقابت پذیری (2016) 4. تاثیر ابزارهای ایجاد نیاز بر روی فروش اجناس جنسیتی (2016) 5. جهت…

رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

یکی از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت است. ترکیب دو پیامد کلی یعنی تفکیک مالكيت از مدیریت از یک سو و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری با حق انتخاب موجب شد مقوله ای جدید به نام "مدیریت سود" متولد گردد. یعنی…

بررسی عوامل موثر بر طلاق عاطفی در دو گروه زنان شاغل و خانه دار در منطقه 2 شهر تهران در سال1395

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز عنوان: بررسی عوامل موثر بر طلاق عاطفی در دو گروه زنان شاغل و خانه دار در منطقه2 شهر تهران در سال1395 نگارنده: فرزانه معززی خنده روی یزدی سال تحصیلی: 1396-1395 …

موضوعات پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

1 .بررسی رفتار رهبران عقیده در میان نوجوانان 2 .بررسی میزان تاثیر بسته بندی بر وفاداری و میزان خرید مشتری 3 .بررسی ادراک مشتریان و تاثیر آن بر رفتار خرید 4 .بررسی اثرات طراحی لوگو بر میزان مصرف 5 .شناسایی کانالها و ابزارهای تبلیغاتی در…

شناسایی عوامل و راهکارهای ایجاد علاقه به کار تیمی در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

اولین مسئله در سازمان های امروزی ایران عدم توانایی سازمان برای پیدا کردن راه حل های مفید برای چالش های پیش روی سازمان است. یکی از مهمترین موانع رفع این مشکل تقویت کار تیمی می باشد. در نظر گرفتن فعالیت‌ها و وظایفی برای اعضای تیم کارکنان را…