بایگانی برچسب

آدورنو

خاستگاه و چیستی موسیقی زیرزمینی از منظر جامعه‌شناسی

نکته‌ی کلیدی در بحث‌ آدورنو، در تعبیر«سیمان اجتماعی» است که درباره‌ی موسیقی عامه به کار برده است. یعنی به انفعال کشاندن توده‌ها و خرسند نگه داشتن آن‌ها از موقعیتی که دارند. به عبارتی موسیقی برای آن‌ها حکم یک ماده‌ی تخدیری را دارد که…

م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

این کتاب از جذاب‌ترین کتاب‌های ترجمه شده به فارسی با موضوع مطالعات فرهنگی است. در چند فصل ابتدای کتاب مقالاتی از آدورنو و هورکهایمر و بارت و کلیفورد و دوسرتیو و فوکو و لیوتار آمده و این هم عنوان چند مقاله از میان مقالات موضوعی کتاب است:…

والتر بنيامين

در ميان تمامى روشنفكران «جمهورى وايمار» آلمان (۱۹۱۹ - ۱۹۳۳) و دوره‌ى مهاجرت، شادابى «والتر بنيامين» بيش از ديگران به قوت خود باقى است. انديشه‌ى راديكال وى همچنان چالشگر است و تكانه‌هاى فكرى وى تا به امروز بر گستره‌هاى فلسفه، نظريه‌ى سياسى،…