بایگانی برچسب

آسیب های اجتماعی

نقش خانواده در پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی

صادق غفاری فارسانی - مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد، آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فارسان، شهرکرد، ایران کامران حیدری - مدرس دانشگاه، کارشناسی ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فارسان، شهرکرد، ایران علی…

طلاق؛ ریشه پیدایش آسیب های اجتماعی

نویسنده: علی طالبی براساس آمار سال 89 نرخ رشد طلاق در کشور 8/8 درصد بوده است صدای گریه کودک در دادگاه، جدایی دیگر و دوباره فرزندی دیگر که با آینده ای مبهم مواجه می شود. کمبود محبت و نبود پشتیبانی خانواده در زندگی اش او را به دالانی…

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی

سومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب های اجتماعی، ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ توسط انجمن افق نوین علم و فناوری درشهر تهران برگزار می شود. حوزه های تحت پوشش: روانشناسی ، علوم رفتاری و اجتماعی برگزار کننده: انجمن افق…