بایگانی برچسب

آفات گیاهی

فصلنامه تحقیقات آفات گیاهی

نشریه تحقیقات آفات گیاهی به استناد نامه شماره 3/180562 مورخ 1391/9/11 کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، دارای اعتبار علمی - پژوهشی است. این فصلنامه در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)  نمایه شده است.  شماره جاری: دوره 10،…