بایگانی برچسب

آموزش زبان انگلیسی

خبر و متن – Basketball, Marijuana And Poetry

This Friday is 4/20, as in April 20. ARI SHAPIRO, HOST: Also as in 4:20, like marijuana. The police in Lawrence, Kan. have been tweeting some tips. DREW FENNELLY: (Reading) If it's 4:45 on 4/20 and you get pulled over and you've got…

Ten ways to have a better conversation

بسیار خوب، می‌خواهم دست‌هاتون را بالا ببرید: چند نفر از شما یک نفر را از فیسبوک بیرون انداختید به دلیلی اینکه آنها چیزی اهانت‌بار در مورد سیاست یا مذهب، نگه‌داری بچه یا خوراکی گفتند؟ 00:11 ( خنده) 00:13 و چند نفر از…

گزارش و متن Lost In Translation

SHANKAR VEDANTAM, HOST: This is HIDDEN BRAIN. I'm Shankar Vedantam. If you grew up speaking a language other than English, you probably reach for words in your native tongue without even thinking about it. UNIDENTIFIED WOMAN #1:…