بایگانی برچسب

آنال

معرفی مکتب تاریخی آنال و بررسی کتاب «جهان مدیترانه‌ای»

اگرچه اغلبِ تاریخ‌نگارانِ مکتب آنال فرانسوی بودند و در دانشگاه‌های فرانسه فعالیت می‌کردند؛ به‌هیچ‌عنوان خودشان را به مطالعۀ تاریخ فرانسه محدود نمی‌ساختند. مکتب آنال گروهی منسجم از تاریخ‌نگاران نبود که همگی آن‌ها روی موضوعات مشابهی کار کنند…