بایگانی برچسب

آنتونی تورلبی

مارسل پروست

مارسل پروست به خاطر نگارش رمان بلند «در جست‌وجوی زمان از دست رفته» یکی از مشهورترین نویسندگان فرانسوی به شمار آمده است. این رمان که هفت کتاب را دربرمی‌گیرد، به خاطر کاوش در مسائل روانشناختی و مهارت در تجزیه و تحلیل و به تصویر کشیدن…