بایگانی برچسب

آندره ژید

برندگان جایزه نوبل ادبیات از آغاز تا سال 2006

در میان جوایز ادبی، جایزه نوبل ارزشمند‌ترین و افتخارآمیزترین آنهاست. این جایزه یکی از چند جایزه‌ای است که بنا بر وصیت آلفرد برنهارد نوبل (1833ـ 1899)، شیمیدان سوئدی، به‌ وجود آمد. نوبل که با اختراع دینامیت و باروت بدون دود (نیتروگلیسیرین)…