بایگانی برچسب

آینده پژوهی اجتماعی

چگونگی و انواع بحران ها

دکتر مهدی مطهرنیا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و تهران شمال، دکترای تخصصی آینده پژوهی اجتماعی – فرهنگی و فناوری بحران ها از جمله زنگ خطری برای جوامع هستند که تغییر را لازم و ضروری می گردانند. در اینجا به…