بایگانی برچسب

آینده پژوهی

The Future

  The Future by Nick Montfort 2017 | ISBN-10: 0262534819 | 336 pages | PDF | 1 MB How the future has been imagined and made, through the work of writers, artists, inventors, and designers. The future is like an unwritten book. It is not…

Researching Complex Information Infrastructures

Researching Complex Information Infrastructures: Design Characteristics of ICT Tools for Examining Modern Technology Usage By Thomas Ludwig English | 2017 | 299 Pages | ISBN : 3658169206 Thomas Ludwig reveals design characteristics…

چگونگی و انواع بحران ها

دکتر مهدی مطهرنیا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم و تهران شمال، دکترای تخصصی آینده پژوهی اجتماعی – فرهنگی و فناوری بحران ها از جمله زنگ خطری برای جوامع هستند که تغییر را لازم و ضروری می گردانند. در اینجا به…

سفری به دنیای آینده

انقلاب جهانی تکنولوژی با تغییرات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فردی در سراسر جهان همراه است. همچون انقلابهای کشاورزی و صنعتی در گذشته، این انقلاب تکنولوژی نیز از پتانسیل دگرگون سازی کیفیت زندگی و طول عمر، متحول سازی کار و صنعت، تغییر و تبدیل…

آینده پژوهی، پارادایم نوین علوم انسانی

اگر بخواهیم انسان خوبی باشیم، ناگزیر باید آینده پژوه باشیم. از منظر آزادی انسان، تصور آینده های گوناگون و سپس انتخاب میان آنها موضوع بسیار حائز اهمیتی است. عکس این مدعا هم درست است. برای اینکه آینده پژوه خوبی باشیم، باید بخواهیم که انسان…

تاریخچه ای از تحقیقات آینده پژوهی

سیری بر مطالعات آینده پژوهی و پیشنهاداتی برای آینده در اولین ماه از سال ۲۰۱۹ در نشریه فیوچرز (Futures) مقاله قابل ملاحظه ای به چاپ رسید تحت عنوان: Mapping futures studies scholarship from 1968 to present: A bibliometric review of…

Leading Futures: Global Perspectives on Educational Leadership

Leading Futures: Global Perspectives on Educational Leadership by Alma Harris, Michelle S. Jones English | 2015 | ISBN: 9351502554 | 288 Pages A first-of-its-kind book on educational leadership with a global perspective This book…