بایگانی برچسب

ابرهیم السعافین

بوکر عربی در دستان نویسنده فلسطینی

ابراهیم نصرالله، نویسنده فلسطینی با رمان «نبرد دوم سگ» برنده یازدهمین دوره جایزه بین‌المللی ادبیات داستانی جهان عرب(بوکر عربی) شد. ایبنابه نقل از صحیفه العرب- جایزه بین‌المللی ادبیات داستانی جهان عرب که به بوکر عربی نیز شهرت دارد دیشب،…