بایگانی برچسب

ابزار وجود

مهارت‌های زندگی برای جوانان

مقدمه: مهارت‌هاي زندگي همانطور كه مي‌توان از عنوان آن فهميد، روش‌ها و شيوه هاي ضروري براي يك زندگي سالم و سازنده است. به عبارت بهتر اين مهارت‌ها مجموعه‌اي از توانايي‌ها هستند كه سبب سازگاري ما با محيط و شكل‌گيري رفتارهاي مثبت و مفيد…