بایگانی برچسب

اجرای شریعت در مصر مدرن با دیدگاه پزشکی

فراخوان مقاله برای ششمین کنفرانس سالانه انجمن مطالعات اسلامی بریتانیا

برگزار‌کنندگان این کنفرانس از علاقه‌مندان برای ارسال مقالات خود در حوزه مطالعات اسلامی دعوت می‌کنند. سخنرانان این کنفرانس عبارتند از: • ماریبل فیرو از مادرید با موضوع "حاکمان به عنوان نویسندگان اسلام در غرب در قرون وسطی" • خالد فهمی از…