بایگانی برچسب

احساس تنهایی در زنان

فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان – دوره 16، شماره 1، بهار 1397

زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) صفحه 7-42امید قادرزاده؛ میترا خلقی مشاهده مقاله | اصل مقاله 2.43 MB بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور…