بایگانی برچسب

اخبار نشریه

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات

دوفصلنامه علمی-پژوهشی دین و ارتباطات متعلق به دانشکده‌ی معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطاتِ دانشگاه امام صادق (ع) است. فراخوان مقاله علمی و پژوهشی قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران حوزه ی دین، فرهنگ و ارتباطات دوفصلنامه…

فصلنامه جامعه شناسی کاربردی

 شماره جاری: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 79، پاییز 1399 (جامعه شناسی کاربردی، سال سی یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399 )   شناسنامه علمی شماره 1. سال سی و یکم، شماره پیاپی 79، شماره سوم، پاییز 1399  …

دو فصلنامه مشاوره و روان ‌درمانی خانواده

دو فصلنامه علمی- پژوهشی «روان‌درمانی و مشاوره خانواده» به‌منظور گسترش و اعتلای سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه‌های گوناگون دانش مشاوره و روان‌شناسی با تأکید بر محوریت خانواده و رشته‌های وابسته به آن با انتشار دست­یافته‌های پژوهشی در میان…

فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران

مجله علوم انسانی در رشته های مختلف علوم انسانی بصورت جنگی از پاییز 1369 چاپ و منتشر شد. .در سال 1375موفق به کسب درجه علمی -پژوهشی گردید و از بهار سال 1380 بر اساس سیاست وزارت علوم ؛ مبنی بر تخصصی شدن مجلات، در سه رشته حقوق، مدیریت و جغرافیا…