بایگانی برچسب

اختلال‌های رفتاری

فصلنامه اختلال‌های رفتاری و یادگیری، شماره 1، زمستان 1396

مقالات پر بازدید تقویت تفکیکی رفتارهای دیگر در کاهش پرخاشگری دانش آموزان با اختلال هوشی‌ شناسایی انواع خطاهای دیکته‌‌نویسی در دانش‌آموزان ابتدایی تاثیر آموزش خود تنظیمی هیجانی بر کاهش مشکلات رفتاری تیزهوشان با موفقیت تحصیلی…