بایگانی برچسب

اختلال شخصیت مرزی

بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری افراد دارای اختلال شخصیت مرزی

عنوان پایان­نامه به فارسی: بررسی اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب ، افسردگی و تکانشگری  افراد دارای اختلال شخصیت مرزی عنوان پایان­نامه به انگلیسی: Review the effectiveness of schema therapy on anxiety, depression and impulsivity of…

رابطه هوش هیجانی و مولفه های آن با علایم اضطرابی

نویسنده علی مشهدی استادیار روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد چکیده ظریه‌ها و پژوهش‌های اخیر به بررسی نقش بدتنظیمی هیجانی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی پرداخته‌اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی هوش هیجانی…