بایگانی برچسب

ادبیات اقلیمی

ادبیات اقلیمی در رمانهای احمد محمود

تمامی کسانی که با ادبیات داستانی معاصر آشنایی دارند احمد محمود را به‌عنوان یکی از شاخه‌های تنومند ادبیات اقلیمی به شمار می‌آورند. احمد محمود با اتکا بر حال و هوای بومی و شخصی زادگاهش، داستان‌نویسی بومی را به مرتبة مهمی رساند. این امر…