بایگانی برچسب

ادبیات چین

ادبیات زنان زیبارو

ادبیات استعمار نو (Post Colonial Literature)، که در صدد شناخت ژرفای اندیشه، سنن، فرهنگ و... ملل تحت سیطره خود است و به طور آشکار قصد تبلیغ فرهنگ و باورهای غرب و نمایان‌سازی اقتدار و روحیه‌ جاه‌طلبی ابرقدرت‌ها را دارد، دارای قلمروی گسترده…