بایگانی برچسب

ادموند هوسرل

دیالوگ از منظر گادامر و هابرماس

 بابک حقیقی راد یورگن هابرماس متفکری است که در حوزه های گوناگونی چون جامعه شناسی، فلسفه و علوم سیاسی نقش بسیار مهمی را در جهان اندیشه و به ویژه در آلمان ایفا کرده است. هابرماس با بسیاری از اندیشمندان هم عصر خود درگیر مشاجراتی…

درس‌گفتار تأملی بر فلسفه‌های اگزیستانس و پدیدارشناسی 5؛ ادموند هوسرل

ادموند هوسِرْل (به آلمانی: Edmund Husserl) از فیلسوفان مهم و تأثیرگذار قرن بیستم و بنیانگذار پدیدارشناسی است. وی یهودی‌تباری بود که به مسیحیت گروید و در کلیسای لوتری وین تعمید یافت و خود را مسیحی آزاده و غیرجزمی می‌دانست و فلسفه…

پدیدارشناسی دین: چهره‌های شاخص، عوامل شکل‌دهنده و مباحثات بعدی

فهرست مقدمه مترجم تقدیر و تشکر مقدمه فصل اول فهم پدیدار‌ها: مفاهیم کلیدی در فلسفه‌ی ادموند هوسرل فصل دوم تجربه دینی در الهیات ریچلی فصل سوم سنخ‎‌های مثالی و علوم اجتماعی: نقش ترولچ، وبر و یونگ در تفکر پدیدارشناختی فصل چهارم نقش…