بایگانی برچسب

ادگار مورن

درآمدی بر اندیشه‌ی پیچیده

ادگار مورن ترجمه‌ی افشین جهاندیده خواست به‌حق ما از اندیشه این است که ابهام‌ها و تیرگی‌ها را بزداید و به واقعیت نظم و روشنی بخشد. کلمه‌ی پیچیدگی فقط گویای تردید، سردرگمی و ناتوانی ما در تبیین ساده، نام‌گذاری واضح و نظم‌بخشیدن به…