بایگانی برچسب

ارزیابی پژوهش های علمی

اولین همایش ملی ارزیابی علم:ارزیابی پژوهش های علمی (مسائل، ابزار و روش ها)

دانشگاه شهید باهنر کرمان آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات 1397-09-10 تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات 1397-09-25 آخرین مهلت ارسال مقالات کامل 1397-10-25 تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات 1397-12-25 تاریخ برگزاری 04 اردیبهشت 1398…