بایگانی برچسب

ارنست بلوخ

بلوخ ، آرمانشهر و نقد ایدئولوژی

ارنست بلوخ (۱۹۷۷-۱۸۸۵) فیلسوف آلمانی و نظریه پرداز فرهنگ را در ایران چندان نمی شناسند. جایگاه او در سنت مارکسیسم غربی، بسیار مهم است. تنها چیزی که در اینجا درباره او وجود دارد مقاله ای است با نام «ارنست بلوخ: فیلسوف امید» که محمدرضا نیکفر…

معرفی مکتب تاریخی آنال و بررسی کتاب «جهان مدیترانه‌ای»

اگرچه اغلبِ تاریخ‌نگارانِ مکتب آنال فرانسوی بودند و در دانشگاه‌های فرانسه فعالیت می‌کردند؛ به‌هیچ‌عنوان خودشان را به مطالعۀ تاریخ فرانسه محدود نمی‌ساختند. مکتب آنال گروهی منسجم از تاریخ‌نگاران نبود که همگی آن‌ها روی موضوعات مشابهی کار کنند…