بایگانی برچسب

اروگوئه

فرصت جهانى‌شدن

با تشکیل گروه کارى ایران در WTO، بار دیگر چالش مذاکره با آمریکا جان مى گیرد. ایران که سال ها است از مذاکره با آمریکا سرباز زده، این بار در قالبى اقتصادى، این مذاکرات را پیش روى خود مى بیند. در صورت درخواست آمریکا براى حضور در گروه کارى…

اسناد حقوقی سازمان جهانی تجارت: نتایج مذاکرات تجاری چندجانبه دور اروگوئه

 بهرام مستقیمی (مترجم)، فرزاد مرادپور (مترجم)، غزاله دژم خوی (مترجم)، ماندانا فاضل (مترجم)، مسعود طارم سری (مترجم)، میترا نصیری (مترجم)،امیرهوشنگ فتحی زاده (مترجم)، ابوالقاسم بینات (مترجم)، حمیدرضا اشرف زاده (مترجم) ناشر: موسسه مطالعات و…