بایگانی برچسب

ازن استراتوسفری

مواظب باشید به راحتی سرطان پوست نگیرید

در حالیکه با تخریب لایه ازن به عنوان چتر محافظ زمین هرروز نگرانیها در زمینه روند رو به رشد ورود اشعه ماوراء بنفش به زمین جدی تر می شود که به نظر می رسد بی توجهی به اطلاع رسانی و آموزش در این زمینه ایرانی‌ها را در زمینه سرطان پوست…