بایگانی برچسب

از کافکا تا کافکا

از کافکا تا کافکا

موریس بلانشو ترجمه‌ی مهشید نونهالی عنوان نخستین کتاب کافکا توصیف یک نبرد است. نبردی که نه امکان پیروزی می‌گذارد نه امکان شکست و، بااین‌همه، نه قادر است که آرامش یابد و نه پایان گیرد. گویی که همواره این گفت‌وگوی کوتاه در ذهن کافکا در کار…