بایگانی برچسب

استاد علی اصغر حکمت

عکس و دستخط استاد علی اصغر حکمت

عکس و دستخط استاد علی اصغر حکمت، نخستین رییس دانشگاه تهران در روز 21 خرداد 1351 به مناسبت اهدای کتابخانه ايشان به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، دستخطی به یادگار آن روز نوشته شد. مبع : کانال تلگرامی کتابخانه دانشگاه تهران