بایگانی برچسب

استان خوزستان

شناخت‌نامه‌ی خور یا رگ‌های بندر ماهشهر

ماخذ: سایت انسان‌شناسی و فرهنگ  مقدمه خور به شاخه‌ای از دریا گفته می‌شود که به خشکی داخل شده باشد. خور را در حقیقت می‌توان خلیجی کوچک دانست، آب ساحلی نیمه بسته‌ای است که با دریای آزاد ارتباط دارد. خورها به‌عنوان مناطق ساحلی ماهیگیری و…

پروپوزال شیوه های پیشگیری از جرایم زیست محیطی با تاکید بر استان خوزستان

توجه به حوزه های زیست محیطی به ویژه در دهه های اخیر و مقارن با توسعه صنعتی کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است.خطرات ناشی از عدم توجه به حفاظت از محیط زیست بر کسی پوشیده نیست . زیرا این عواقب هم در کوتاه مدت و نیز در زمان های طولانی…