بایگانی برچسب

استراتژی و مدیریت انرژی

سهمیه بندی سوخت و الگوهای ذهنی مدیریت بومی

در این تردیدی نیست که اهمیت انرژی به طور عام و نفت به طور خاص در استراتژی‌های توسعه ملی و جهانی جایگاهی حیاتی‌تر از گذشته پیدا کرده تا آنجا که برای ابرقدرتهایی چون ایالات متحده و اروپای متحدش و یا سایر قدرتهای اقتصادی بزرگ، متقاضای این ماده…