بایگانی برچسب

استناد

مقالات پذیرفته شده ولی هنوز چاپ نشده؟

خیلی مواقع فاصله زمانی زیادی بین پذیرفته شدن مقاله و چاپ شدن آن در مجله است. این به این خاطر است که مقالات بعضا در صف قرار می گیرند تا در شماره های آینده مجله در کنار مقالات مرتبط دیگر چاپ شوند. گاهی این فاصله ممکن است یک سال بیشتر هم طول…

شیوه‌نامه استنادی چیست؟ (بخش 2)

شیوه‌نامه‌های استنادی، به صورت جامع قوانین رسم‌الخطی و نگارشی ذکر منابع و مآخذ را به پژوهشگر متذکر می‌شوند. دستورالعمل‌ها بر حسب قاعده و قوانینی تنظیم می‌شوند. این قوانین همچنین فراخور رشته‌های موضوعی متفاوت هستند. چگونه می توانم سبک…

استناد چیست؟ (بخش 1)

🔹یک «استناد» این است که شما به خوانندگان خود بگویید که برخی از مواد در پژوهش شما از منبع دیگری آمده است. همچنین به خوانندگان خود اطلاعات لازم برای پیدا کردن آن منبع را بدهید. از جمله: اطلاعات مربوط به نویسنده، عنوان پژوهش، محل دسترسی و……