بایگانی برچسب

اسرار دانش

مالزی و استراتژی رشد ، ایران و چشم انداز توسعه

در این کتاب 300 صفحه رموز موفقیت کشور مالزی که تا 50 سال پیش در حضیض فقر بوده و الان چهارمین قدرت اقتصادی جنوب شرق آسیا شده، تحلیل شده که کاربرد های عملی در ایران دارد. ضمنا 30 رمز موفقیت مالزی در صنعت توریسم نیز تحلیل شده است. منبع: عصر…