بایگانی برچسب

اسطوره‌ سازی

اسطوره،به روایت اسطوره شناسان

اسطوره، به تعبیری، براساس تجربه‌های ناب انسانی، تلاش برای شناخت ساحت هستی و باطن انسان، و انعکاس و نمایان‌سازی حقایق زندگی شکل یافته، در گذر زمان، قوام می‌یابد. برخی به اشتباه گمان می‌کنند که اسطوره مختص به گذشته بسیار دور است و دستاورد بشر…