بایگانی برچسب

اسطوره سفید

اسطوره سفید (غرب و نوشتن تاریخ)

, "کتاب حاضر در رویکردی انتقادی با کاوش تاریخی «تاریخ» از «هگل» تا «میشل فوکو»، نظریه سنتی تاریخ جهان را بازخوانی می‌کند. نویسنده بر آن است پرسش‌های طرح شده درباره محدودیت‌های دانش غربی را در آثار «ادوارد سعید»، «گایاتری چاکراورتی اسپیواک»…