بایگانی برچسب

اسطوره

The Origins of the World’s Mythologies

E.J. Michael Witzel, "The Origins of the World's Mythologies"  2013 | ISBN-10: 0195367464, 0199812853 | 688 pages This remarkable book is the most ambitious work on mythology since that of the renowned Mircea Eliade, who all but…

قدرت اسطوره

جوزف کمبل (1987-1904 Joseph Campbell) از برجسته‌ترین مراجع جهانی در زمینه‌ی اسطوره شناسی، پژوهنده‌ای توانا، مشاهده‌گری تیزبین، نویسنده و آموزگاری نامی بود که در سطح جهان تأثیری گسترده و ژرف گذاشت. برای او، اسطوره، «آواز کائنات و موسیقی…

اسطوره،به روایت اسطوره شناسان

اسطوره، به تعبیری، براساس تجربه‌های ناب انسانی، تلاش برای شناخت ساحت هستی و باطن انسان، و انعکاس و نمایان‌سازی حقایق زندگی شکل یافته، در گذر زمان، قوام می‌یابد. برخی به اشتباه گمان می‌کنند که اسطوره مختص به گذشته بسیار دور است و دستاورد بشر…