بایگانی برچسب

اسپوتنیک

تعیین جنسیت نویسنده با استفاده از متن

به گزارش اسپوتنیک، محققان دانشگاه ملی تحقیقات هسته‌ای (موسسه فیزیک مهندسی مسکو MEPI) یک الگوریتم یادگیری را برای تشخیص جنسیت یک نویسنده با استفاده از متن در کامپیوتر با دقت 80 درصدی ارائه کردند. براساس گزارش «اسپوتنیک»، این پیشرفت جدید…