بایگانی برچسب

اس ام اس

SMS و کارکردهای سیاسی – اجتماعی آن (4)

ت) برخی تجربیات جهانی در بهره‌گیری از SMS 1 - ت - تجربه انتخاباتی در کشورهای توسعه یافته در این سالها، پیشرفتهای فناوری و الکترونیک شدن مراکز و سازمانهای دولتی و خصوصی، رشد چشمگیر داشته است. سیستمهای الکترونیک، مانند دولت الکترونیک(57)…

SMS و کارکردهای سیاسی – اجتماعی آن (3)

4 - 2 - پ - نیاز روحی جامعه به تفریح و تفنن طنز و فکاهی؛ نقش مهم در ایجاد تمدن اعصاب و روان، بویژه در خلال امور روزمره دارد. SMSها، به خاطر ایجاد زنگ تفریحی کوتاه در بین کارهای روزانه، طرفداران فراوانی دارد. فرستادن لطیفه بیشترین کاربرد…

SMS و کارکردهای سیاسی – اجتماعی آن (2)

ب) SMS؛ به مثابه ابزاری ارتباطی 1 - ب: SMS چیست؟ (مشخصات فنی) شبکه‌های تلفن همراه را می‌توان از فناوریهایی محسوب کرد که در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. این تکنولوژی، به دارندگان تلفن همراه این اجازه را می‌دهد که از هر نقطه در…

SMS و کارکردهای سیاسی – اجتماعی آن (1)

SMS یا سرویس پیام کوتاه، در زمره آخرین دستاوردهای فناوری ارتباطی در یک دهه اخیر، طیف وسیعی از کارکردها و در مواردی کژکارکردیها در سطح جهان و جامعه ایران را به همراه داشته است. نویسندگان مقاله با عطف توجه به گسترش بی‌سابقه این ابزار ارتباطی…